Skip to main content
Tunnetko apteekkilaiset?
Tunnetko apteekkilaiset?

Tunnetko apteekkilaiset?

Apteekki on ylivoimaisesti käytetyin terveyspalvelu. Siellä terveydenhuollon ammattilaisen juttusille pääsee maksutta ja aikaa varaamatta. Mutta kuka asiakasta palvelee, mitä kätkeytyy apteekin ammattinimikkeiden taakse?

Apteekin farmaseutit ja proviisorit ovat terveydenhuollon laillistettuja ammattihenkilöitä. Terveydenhuollon ammattilaisia ohjaa ja valvoo Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira, joka myös ylläpitää heistä netissä julkista rekisteriä, JulkiTerhikkiä. 

Laki määrää terveydenhuollon ammattihenkilölle monia velvollisuuksia. Heidän tulee muun muassa ylläpitää ja edistää terveyttä, ehkäistä sairauksia sekä parantaa sairaita ja lievittää heidän kärsimyksiään. Kiireellistä hoitoa tarvitsevalle on aina annettava apua. Työssä kuultuja asiakkaiden yksityisasioita suojaa vaitiolovelvollisuus.

Farmaseutti palvelee asiakkaita

Apteekit työllistävät yli 8 500 henkeä, joista yli puolella on lääkealan korkeakoulututkinto. Farmaseutit ja proviisorit toimivat apteekissa lääkkeiden ja lääkehoitojen asiantuntijoina. Farmaseutin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto, joka suoritetaan yleensä kolmessa vuodessa. Proviisorintutkinto on ylempi korkeakoulututkinto, joka vie noin viisi vuotta. Farmaseutin työ on vastuullista ja haastavaa asiakaspalvelua. Farmaseutti antaa asiakkaille puolueetonta lääketietoa ja kertoo lääkkeen vaikutuksista, eri lääkkeiden yhteensopimattomuudesta ja mahdollisista haittavaikutuksista. Lisäksi hän neuvoo, kuinka lääkettä tulee käyttää ja säilyttää turvallisesti.

Proviisori toimii esimiehenä

Myös proviisori osallistuu asiakaspalveluun, mutta usein hänen työnsä painottuu esimies- ja suunnittelutehtäviin. Proviisori toimii apteekkarin alaisena ja apteekin henkilökunnan esimiehenä sekä suunnittelee yhdessä apteekkarin kanssa apteekin toimintaa ja sen kehittämistä. Usein proviisori kantaa vastuuta liikkeenjohdon ja markkinoinnin tehtävistä sekä neuvottelee yhteistyökumppaneiden kanssa.

Apteekkari vastaaapteekin toiminnasta

Apteekkiliikettä saa lääkelain mukaan harjoittaa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean luvalla. Apteekkilupa voidaan myöntää laillistetulle proviisorille. Apteekkiluvan haltija vastaa henkilökohtaisesti alueensa lääkehuollosta.

Apteekkari kehittää asiakaspalvelua ja yritystään eli apteekkia, vastaa sen taloudesta ja henkilökunnasta, päättää työnjaosta ja työtehtävistä sekä toimii yhteistyössä muun terveydenhuollon ja muiden kumppaneiden kanssa. Apteekkariksi ryhtyminen edellyttää proviisorin tutkintoa ja monipuolista kokemusta alalta. Apteekki on toiminimiyritys, joten apteekkari vastaa apteekkinsa toiminnasta henkilökohtaisesti.

Lääketeknikot tekevät tärkeää työtä taustalla

Terveydenhuollon laillisten ammattihenkilöiden lisäksi apteekissa työskentelee lääketeknikoita. He huolehtivat esimerkiksi apteekin lääkevarastosta ja tietotekniikkaan liittyvistä tehtävistä, mutta eivät voi antaa lääkeneuvontaa. Heidän lisäkseen useissa apteekeissa työskentelee myös kosmetologeja ja sairaanhoitajia, jotka tuovat apteekkiin oman alansa osaamista.

Lähteet: Apteekkariliitto, Proviisoriliitto ja Farmasialiitto

Hyvät neuvot säästävät rahaa

Apteekkien neuvonta säästää vuodessa:

  • 5,9 miljoonaa yleislääkärikäyntiä
  • 4,4 miljoonaa päivystyskäyntiä
  • 5,2 miljoonaa lääkemääräystä
  • Rahassa 965 miljoonaa euroa, josta 885 miljoonaa euroa tuo itsehoitoon liittyvä neuvonta

Lähde: Apteekkariliitto