Skip to main content
Kaikkea muuta kuin tavallinen kauppa
Kaikkea muuta kuin tavallinen kauppa

Kaikkea muuta kuin tavallinen kauppa

Suomalainen apteekkijärjestelmä koostuu palasista, jotka yhdessä takaavat lääkkeiden hyvän saatavuuden, täydentävät muuta terveydenhuoltoa, säästävät yhteiskunnan varoja ja tuovat valtiolle isoja verotuloja.

Säätely varmistaa palvelut ympäri maata

Apteekkien sijoittumista eri puolille Suomea ohjaa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea myöntämiensä apteekkilupien kautta. Säätely varmistaa, että apteekkipalveluita on saatavilla kattavasti koko maassa ja ihmiset voivat ostaa lääkkeitä vaikeuksitta aina Ivalosta Hankoon. Jos sijaintia ei ohjattaisi, on vaarana, että apteekit keskittyisivät vilkkaille liikepaikoille pois maaseudulta ja lähiöistä.

Lähes joka kunnassa on vähintään yksi apteekki. Apteekilla on lakisääteinen vastuu sijaintialueensa asukkaiden lääkehuollosta.

Tiesitkö, että apteekit ovat yleisin paikka, jossa suomalainen kohtaa terveydenhuollon ammattilaisen? Apteekeilla on vuosittain noin 60 miljoonaa asiakaskäyntiä. Kun ihmiset saavat aikaa varaamatta ja maksutta apteekin ammattilaisten neuvontaa ja ohjausta lähipalveluna, säästyy muualla terveydenhuollossa vuosittain liki miljardi euroa.

Suomessa on reilut 610 apteekkiyrittäjää

Apteekkiluvan voi saada Suomessa laillistettu proviisori eli farmasian alan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut terveydenhuollon ammattihenkilö. Lisäksi proviisorilla pitää olla riittävästi kokemusta työskentelystä apteekista.

Apteekkari on toiminimiyrittäjä, joka työllistää keskimäärin kymmenen työntekijää sekä vastaa apteekista ammatillisesti ja taloudellisesti koko omaisuudellaan. Apteekin tulos verotetaan apteekkarin henkilökohtaisena tulona, eli lääkemyynnin verotulot jäävät Suomeen.

Apteekista saat matalan kynnyksen terveysneuvontaa.

Proviisoriomistus varmistaa riippumattomuuden lääketeollisuudesta ja lääketukkukaupasta, jotta niiden kaupalliset tavoitteet eivät ohjaa apteekin neuvontaa ja valikoimia. Myös kymmenessä muussa EU-maassa apteekkien omistus on rajattu proviisoreille.

Neuvontaa oikeaan ja turvalliseen lääkehoitoon

Hyvät neuvot ovat kullanarvoisia, kun kyse on terveydestä. Lääkelaki velvoittaa apteekin neuvomaan asiakkaita lääkkeiden oikeassa ja turvallisessa käytössä, jotta heidän lääkehoitonsa toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla. Kun lääkehoidon merkityksen ymmärtää, siihen sitoutuu paremmin.

Farmasian ammattilaiset myös varmistavat lääkkeen sopivuuden asiakkaan muun lääkityksen kanssa sekä antavat muun muassa kansansairauksiin ja tupakasta vieroitukseen liittyvää neuvontaa. He tarkistavat itsehoitolääkkeen sopivuuden muiden lääkkeiden ja sairauksien kanssa sekä ohjaavat tarvittaessa lääkäriin.

Lisäksi apteekeilla on lakisääteisiä erityistehtäviä, joilla turvataan huoltovarmuutta ja lääkehuolto esimerkiksi poikkeustilanteissa.

Reseptilääkkeet maksavat kaikkialla saman verran

Reseptilääkkeitä ei tarvitse etsiä tarjoushaukan tapaan. Apteekki ei koskaan päätä toimittamiensa reseptilääkkeiden vähittäishintaa, vaan sen määrittelee valtioneuvoston lääketaksa-asetus valtakunnallisen tukkuhinnan perusteella. Samanhintaiset reseptilääkkeet turvaavat kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun eri puolilla maata.

Kansalaiset ovat tyytyväisiä apteekkeihin ja luottavat apteekin ammattilaisiin.

Muiden paitsi lisäneuvontaa vaativien itsehoitolääkkeiden hinnat voivat vaihdella apteekeittain. Niiden enimmäishinta on kuitenkin säädelty lääketaksalla.

Fimean tekemän selvityksen mukaan ei voida osoittaa, että apteekkisääntelyn purkaminen laskisi lääkkeiden hintoja.

Verotulot jäävät Suomeen

Tuloverojen lisäksi apteekkarit maksavat valtiolle apteekkiveroa lääkemyynnin liikevaihdon perusteella. Vero on progressiivinen, eli mitä enemmän apteekilla on lääkemyyntiä, sitä enemmän se maksaa apteekkiveroa. Kaikkein pienimmät apteekit eivät maksa apteekkiveroa lainkaan, mikä helpottaa niiden taloutta ja elinmahdollisuuksia etenkin syrjäseuduilla. Apteekkiveron tarkoituksena on turvata maankattavat apteekkipalvelut ja tasata apteekkien välisiä tuloeroja.

Yksityisten apteekkien verojalanjälki oli vuonna 2022 yhteensä 416 miljoonaa euroa. Verojalanjäljen suurin erä oli apteekkivero, 189 miljoonaa euroa. Suomen apteekkijärjestelmän ansiosta kaikki lääkemyynnistä perittävät verot jäävät Suomeen. Apteekeista kertyy verotuloja valtiolle yli miljoona euroa päivässä.

Apteekkeja on usein sielläkin, mihin muu terveydenhuollon palveluverkosto ei ulotu.

Uudistetaan järjestelmää entistä paremmaksi

Apteekki on Suomen toimivin – ja usein myös lähin – sote-palvelu. Suomalaiset ovat varsin tyytyväisiä apteekkeihin ja arvostavat apteekkeja. 95 prosenttia suomalaisista on apteekkeihin vähintään melko tyytyväinen (Aula Research 2022).

Apteekeissa työskentelee terveydenhuollon ammattilaisia, joiden osaamista kannattaa jatkossa hyödyntää paremmin ja samalla keventää kuormittuneen terveydenhuollon taakkaa vielä nykyistä enemmän. Jo nyt apteekit ovat käytetyin terveyspalvelu, ja niiden neuvonta säästää vuosittain valtavasti muun terveydenhuollon menoja.

– Terveydenhuollon kuormitusta voitaisiin keventää mahdollistamalla nykyistä laajemmat lääkevaihto-oikeudet apteekkien farmaseuteille esimerkiksi lääkkeiden saatavuushäiriötilanteissa. Apteekeissa olevaa lääkehoidon osaamista voitaisiin hyödyntää enemmän esimerkiksi lääkehaittojen tunnistamisessa ja lääkehoitojen onnistumisen seuraamisessa. Jopa joka neljäs iäkkäiden päivystyskäynti johtuu lääkehaitoista, mikä kuormittaa terveydenhuoltoa, kertoo Apteekkariliiton johtava asiantuntija, FaT Sonja Kallio.

Uudistuksilla joustavuutta ja turvallisempaa lääkehoitoa

Apteekkariliitto ehdottaa apteekkitalouden uudistusta, jonka avulla hillitään lääkekorvausmenojen kasvua sekä turvataan apteekkien toimintaedellytykset ja maankattavat lähipalvelut kaikille suomalaisille.

Laajemman lääkevaihto-oikeuden myötä asiakas saisi lääkkeet mukaansa joustavammin ilman ylimääräistä odottamista. Apteekkien ja muun terveydenhuollon lisääntyneen yhteistyön myötä asiakkaat saisivat turvallisempaa lääkehoitoa, kun mahdollisiin lääkeongelmiin puututaan ajoissa.

– Apteekit kehittävät koko ajan palveluitaan. Erityisesti lääkitysturvallisuuteen ja onnistuneeseen lääkehoitoon tähtäävät palvelut ovat lisääntyneet. Esimerkkinä tällaisista palveluista ovat lääkkeiden koneellinen annosjakelupalvelu sekä lääkityksen tarkistukset ja arvioinnit, Kallio jatkaa.

Digitalisaatio on pitkällä apteekeissa. Lääkkeet toimitetaan sähköisellä reseptillä, apteekkien varastoautomaatit ja -robotit hoitavat pääosin apteekin sisäisen logistiikan ja tilaus- ja maksutapahtumat käsitellään sähköisesti. Verkkoapteekkeja toimii yli 200, ja niitä kehitetään koko ajan vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin.