Skip to main content
Apteekissa työskentelee koulutettuja ammattilaisia
Apteekissa työskentelee koulutettuja ammattilaisia
Apteekeissa työskentelevillä farmasian ammattilaisilla on tietotaito ja osaaminen varmistaa, että lääke soveltuu asiakkaalle.
Apteekki palvelee

Apteekissa työskentelee koulutettuja ammattilaisia

Farmaseutti tai proviisori ei ole vain lääkkeiden myyjä, vaan hän varmistaa lääkkeiden oikeaa ja turvallista käyttöä.

Kun menet apteekkiin ostamaan itsehoito- tai reseptilääkettä, kohtaat siellä korkeasti koulutetun farmasian alan ammattilaisen. Farmaseutit ja proviisorit eivät ole vain lääkkeiden myyjiä, vaan heidän tehtävänsä neuvoa asiakkaita oikean lääkkeen valinnassa ja turvallisessa käytössä.

- Esimerkiksi itsehoidossa meillä on useita riskilääkkeitä, jotka eivät sovi kaikille. On tärkeää, että asiakasta palvelee farmasian ammattilainen, jolla on tietotaito ja osaaminen varmistaa, että lääke soveltuu asiakkaalle, toteaa yliopistonlehtori Piia Siitonen Itä-Suomen yliopistosta.

Farmasiaa voi opiskella Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoissa sekä Åbo Academissa. Opintojen keskiössä on lääke- ja lääkitysosaaminen, terveyden edistäminen, lääkkeiden rationaalisen käytön tukeminen sekä lääkitysturvallisuuden varmistaminen.

- Koulutukseen ei kuulu myyntiosaamista, vaan opinnoissa harjoitellaan asiakkaan kokonaisvaltaisen tilanteen kartoittamista. Asiakkaalle tarpeettomia tai haitallisia lääkkeitä ei suositella tai myydä, yliopistonlehtori Krista Laine Itä-Suomen yliopistosta korostaa.

Kaksiportainen tutkinto

Farmaseutin tutkinto on kolmevuotinen, alempi korkeakoulututkinto, jonka tavoitteena on kouluttaa lääkkeiden ja lääkehoidon asiantuntijoita sosiaali- ja terveydenhuollon farmaseuttisiin tehtäviin.

Itä-Suomen yliopistossa koulutus koostuu neljästä osaamiskokonaisuudesta, joita ovat farmaseutti terveydenhuollossa, molekyylista lääkevalmisteeksi, lääkehoidot ja niiden arviointi sekä tieteellinen ajattelu ja viestintätaidot.

- Tärkeä osa koulutusta on apteekkiharjoittelu, jossa opiskelijat pääsevät viemään yliopistossa opeteltua teoriaa käytäntöön ja harjoittelemaan työelämätaitoja, Piia Siitonen kertoo.

Proviisorin tutkinto on puolestaan maisterikoulutus, joka sisältää kaksi vuotta opintoja farmaseutin tutkinnon päälle. Opinnoissa keskitytään erityisesti lääkekehitykseen ja lääkealan tieteelliseen tutkimukseen sekä johtamistaitoihin.

- Farmaseutit ja proviisorit voivat tehdä apteekissa aivan samoja tehtäviä, mutta proviisorit työskentelevät usein esihenkilöinä. Myös kaikki apteekkarit ovat koulutukseltaan proviisoreja, Krista Laine huomauttaa.

Valtaosa farmasian ammattilaisista työskentelee avohuollon apteekeissa. Lisäksi heitä työllistyy esimerkiksi sairaala-apteekkeihin, lääketeollisuuteen ja yrittäjiksi.