Skip to main content
Apteekista saatava neuvonta on suomalaisille tärkeää
Apteekista saatava neuvonta on suomalaisille tärkeää
Ajankohtaista

Apteekista saatava neuvonta on suomalaisille tärkeää

Apteekkien antamaan neuvontaan ollaan erittäin tyytyväisiä ja sitä hyödynnetään säännöllisesti – myös nuorissa ikäluokissa.

Apteekin tärkein tehtävä on palvella asiakkaita asiantuntevasti ja ammattitaidolla sekä olla avuksi asiakkaille. Tätä mieltä oli lähes puolet tuoreeseen kansalaiskyselyyn vastanneista suomalaisista, kun heiltä kysyttiin apteekin tärkeimmästä tehtävästä avoimella kysymyksellä.

Vastaukset osoittavat, että apteekkien antamaa neuvontaa pidetään erittäin tärkeänä. 

Apteekin toimintaa kuvailtiin neuvonnan lisäksi muun muassa sellaisilla sanoilla kuin ”opastaa”, ”auttaa”, ”välittää” ja ”huolehtia”. 

– Apteekkien tärkein tuote on tieto, ja apteekkihenkilökunnan ydintyötä on neuvoa, ohjata ja varmistaa kustannustehokas ja turvallinen lääkehoito kaikille. Kyselytutkimus vahvistaa, että valtaosa kansalaisista kokee samoin ja arvostaa farmasian ammattilaisten tekemää työtä, sanoo Apteekkariliiton yhteiskuntasuhdejohtaja Touko Aalto

Peräti 92 prosenttia vastaajista piti vähintään melko tärkeänä sitä, että lääkkeiden oston yhteydessä on mahdollisuus saada lääkeneuvontaa ja ohjausta. Erittäin tärkeänä tätä piti 61 prosenttia vastaajista. 

Neuvonta koettiin tärkeäksi iästä, asuinalueesta ja puoluekannasta riippumatta. Ainoastaan sukupuolten välillä oli pientä eroa. Miehet kokivat kaipaavansa neuvontaa vähemmän kuin naiset. 

– Tulokset vahvistavat, että ihmiset arvostavat mahdollisuutta saada apteekista neuvontaa ja ohjausta maksutta ja aikaa varaamatta, vaikka eivät sitä itse aina tarvitsisikaan, Aalto sanoo. 

Aula Researchin Apteekkariliitolle tekemä selvitys toteutettiin elokuun alussa sähköisenä kyselynä, ja siihen vastasi noin tuhat 18–85-vuotiasta suomalaista.

Lähde: Apteekkari.fi

Apteekki suljettiin vakavien puutteiden vuoksi Ruotsissa

Ruotsin lääketurvallisuusvirasto Läkemedelsverket on päättänyt sulkea apteekin Ruotsin Märstassa. Apteekki suljetaan välittömästi, sillä sen toiminnassa todettiin tarkastuksessa vakavia puutteita. Apteekki ei saa avata uudelleen ennen kuin on varmistettu, että toiminta on potilasturvallista.

– Tarkastuksellamme pyrimme varmistamaan, että apteekin asiakkaat tuntevat olonsa turvalliseksi apteekissa vieraillessaan, sanoo apteekkivalvonnan johtaja Annika Babra lääketurvallisuusviraston tiedotteessa.

Babran mukaan esiin tulleet puutteet ovat vakavia.

– Laadusta ja turvallisuudesta puuttuu peruselementtejä.

Ruotsissa on noin 1 450 lääketurvallisuusviraston myöntämää avoapteekkitoimilupaa. Vuoden 2009 apteekkimarkkinoiden uudelleensääntelyn jälkeen virasto on muutaman kerran päättänyt apteekkien väliaikaisesta sulkemisesta vakavien poikkeamien vuoksi. Edellisen kerran apteekkeja suljettiin vakavien puutteiden vuoksi noin kaksi vuotta sitten. Tuolloin Tukholmassa suljettiin kaksi apteekkia.

Lähde: Apteekkari.fi