Skip to main content
Apteekki palvelee monipuolisella osaamisella
Apteekki palvelee monipuolisella osaamisella
Apteekista on totuttu saamaan hyvää palvelua.
Apteekki palvelee

Apteekki palvelee monipuolisella osaamisella

Vuodesta toiseen apteekit saavat kiitosta hyvästä palvelustaan loistamalla asiakastyytyväisyystutkimusten kärjessä.

Hyvä palvelu ei synny itsestään, vaan perustuu monipuoliseen osaamiseen ja vankkaan ammattitaitoon. Apteekki ei ole pelkkä lääkkeiden luovutuspiste, vaan monipuolinen terveydenhuollon yksikkö.

Harva tulee ajatelleeksi, mitä kaikkea osaamista ja palvelua apteekki kätkee sisälleen. Jo pelkästään lääkkeen luovutukseen asiakkaalle liittyy paljon erityisosaamista, mitä satunnainen apteekissa kävijä ei tule ajatelleeksi.

Lääkettä luovuttaessaan farmaseutti tarkastaa lääkemääräyksen eli reseptin oikeellisuuden sekä sen, että lääkkeen saa juuri se henkilö, kenelle lääke on tarkoitettu. Apteekin vastuulla on myös varmistaa, että potilas osaa käyttää hänelle määrättyä lääkettä ja hän myös ymmärtää, miksi kyseinen lääke on hänelle määrätty.

Apteekin tietojärjestelmät tarkastavat lääkettä luovutettaessa uuden lääkkeen sopivuuden jo käytössä olevien lääkkeiden kanssa. Jos haittavaikutuksien riski on olemassa, järjestelmä varoittaa siitä farmaseuttia, joka sitten omalla ammattitaidollaan analysoi, onko asiaan aihetta puuttua. Jos on, farmaseutti neuvoo, kuinka mahdollinen haittavaikutus on estettävissä esimerkiksi kiinnittämällä huomiota lääkkeen ottoaikaan. Tarvittaessa hän on yhteydessä lääkkeen määränneeseen lääkäriin, joka viime kädessä tekee päätöksen lääkkeen käyttämisestä.

Sopivatko kaikki lääkkeet yhteen?

Lääkekuorman kasvaessa lääkkeiden yhteis- ja haittavaikutusten mahdollisuus lisääntyy. Joka kymmenes 75 vuotta täyttänyt käyttää vähintään kymmentä eri reseptilääkettä samanaikaisesti, ja osalle lääkemäärä voi kohota jopa pariin kymmeneen. Tällaisen monilääkityksen virheetön ottaminen voi olla varsinkin iäkkäälle vaikeaa. Toisaalta hyvin toteutetulla lääkehoidolla voidaan kuitenkin ylläpitää ja parantaa toimintakykyä ja elämänlaatua.

Kun lääkkeitä on käytössä paljon, apteekki voi tehdä myös perusteellisempia selvityksiä lääkehoidon kokonaisuudesta. Tällaisia ovat lääkehoidon tarkistaminen, lääkehoidon arviointi sekä moniammatillisena yhteistyönä tehtävä laaja lääkehoidon kokonaisarviointi, jonka tekee apteekin erityiskoulutuksen saanut proviisori yhteistyössä hoitotiimin ja hoitavan lääkärin kanssa.

Runsaasti lääkkeitä käyttävän olisi hyvä pitää listaa käyttämistään lääkkeistä aina mukana. Varsinkin, jos potilas käy useammalla eri lääkärillä, on listan ylläpitäminen entistä tärkeämpää. Lääkelistaan pitää lisätä myös käytössä olevat itsehoitolääkkeet ja ravintolisät sekä luontaistuotteet, sillä myös itsehoitolääkkeet ja luontaistuotteet saattavat aiheuttaa haitallisia yhteisvaikutuksia käytössä olevien reseptilääkkeiden kanssa.