Skip to main content
Lääkkeet annospusseissa – kätevää ja turvallista
Lääkkeet annospusseissa – kätevää ja turvallista
Farmaseutit Janina Malmberg (vas.) ja Anne Mannonen varmistavat Skanssin Apteekin annosjakeluyksikössä, että asiakkaat saavat annosjaeltavat lääkkeensä oikein ja ajallaan.

Lääkkeet annospusseissa – kätevää ja turvallista

Yhä useampi apteekin asiakas saa lääkkeensä pakattuna valmiiksi annospusseihin. Lääkkeiden koneellinen annosjakelu helpottaa lääkeannosten muistamista ja vähentää virheiden riskiä.

Kuvittele lääkekaappi, joka pursuaa erilaisia lääkkeitä. Yhden pakkauksen lääkkeet ovat lopussa, toisessa on puolestaan vanhentuneita, käyttämättä jääneitä tabletteja. Kaapista voi löytyä myös samaa lääkeainetta eri kauppanimillä tai eri vahvuuksilla, joista vain toinen on käytössä.

Sen jälkeen kuvittele rulla, jossa säännöllisesti käytössä olevat lääkkeet ovat siististi pienissä annospusseissa. Kumpi mahtaa olla helpompi ja turvallisempi käyttää?

- Jos kotona lääkekaapissa on kymmenen erilaista lääkepurkkia, joista puolet ei enää ole käytössä, inhimillisten virheiden riski on aika suuri. Kun lääkkeet jaellaan koneellisesti annospusseihin, se on paljon turvallisempaa eikä kappiin kerry ylimääräisiä lääkkeitä, toteaa farmaseutti Janina Malmberg Skanssin Apteekista Turusta.

Malmberg työskentelee apteekin annosjakeluyksikössä, joka työllistää kokopäiväisesti kolme farmaseuttia. Heidän tehtävänsä on varmistaa, että asiakkaat saavat annosjaeltavat lääkkeensä oikein ja ajallaan.

Myös farmaseutti Anne Mannonen työskentelee Skanssin Apteekissa päätoimisesti annosjakelun parissa.

- Työ on antoisaa ja monipuolista, ja teemme tiivistä yhteistyötä hoitajien ja lääkäreiden kanssa. Tämä on moniammatillista yhteistyötä parhaimmillaan, hän kiittelee.

Annospussi kertoo, milloin lääkkeet tulisi ottaa

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu on palvelu, jossa asiakas saa annosjakeluun soveltuvat, säännöllisesti käytettävät lääkkeensä kerta-annospusseissa kahdeksi viikoksi kerrallaan.

Lääkkeet pakataan pieniin annospusseihin, joissa lukee asiakkaan nimi, pussin sisältämät lääkkeet sekä päivä ja kellonaika, jolloin lääkkeet tulisi ottaa. Näin asiakkaan on helppo tarkistaa, onko päivän lääkkeet otettu.

Palvelu on tarkoitettu erityisesti asiakkaille, joilla on useita eri lääkkeitä jatkuvassa käytössä tai ongelmia lääkkeiden päivittäisessä annostelussa. Lääkeannoksia voi olla esimerkiksi vaikea muistaa tai lääkkeitä on hankala saada otettua pakkauksistaan.

- Usein aloite koneellisen annosjakelun aloittamiseen tulee kotihoidosta tai hoivakodista, mutta asiakas voi myös itse tilata palvelun niin halutessaan, Janina Malmberg kertoo.

Perinteinen vaihtoehto lääkkeiden koneelliselle annosjakelulle on lääkeannostelija eli dosetti, johon lääketabletit jaellaan käsin. Siihen verrattuna annospussit ovat tehokkaampi, turvallisempi ja hygieenisempi vaihtoehto.

- Lääkkeiden jakaminen käsin dosetteihin vaatii tarkkuutta ja vie paljon aikaa. Hoivakodeissa ja kotihoidossa koneellinen annosjakelu vapauttaakin aikaa muuhun hoivatyöhön, Anne Mannonen sanoo.

Jos lääkkeet jaellaan käsin, on aina mahdollisuus inhimillisiin virheisiin. Kone tekee virheitä paljon ihmistä harvemmin ja lisäksi annospussit tarkastetaan moneen kertaan: ensin palveluntuottajan toimesta, sitten apteekissa ja lopuksi vielä lääkkeiden käytön yhteydessä.

1000 skanssin apteekki 2

Apteekki tarkistaa lääkityksen

Kun lääkkeiden koneellinen annosjakelu päätetään aloittaa, hoitavan lääkärin tulee ensin varmistaa, että asiakkaan lääkehoito soveltuu annosjakeluun.

Sen jälkeen asiakkaan lääkelista tulee nähtäväksi apteekkiin, josta palvelu on päätetty hankkia. Apteekin farmaseutti tai proviisori katsoo, että lääkelistan lääkkeet täsmäävät reseptikeskuksen tietojen kanssa, ja tekee kokonaislääkityksen tarkistuksen.

- Tarkistamme, onko lääkityksessä esimerkiksi päällekkäisyyksiä, haitallisia yhteisvaikutuksia tai valmisteita, jotka eivät sovellu vanhemmalle ihmiselle. Jos jotain epäselvyyksiä löytyy, välitämme apteekista tiedon hoitavalle lääkärille, joka tekee tarvittaessa muutokset lääkehoitoon, Janina Malmberg kertoo.

Lääkkeet pakataan pieniin annospusseihin, joissa lukee asiakkaan nimi, pussin sisältämät lääkkeet sekä päivä ja kellonaika, jolloin lääkkeet tulisi ottaa.

Huomiot saattavat liittyä myös lääkitysten ajankohtaan: väsyttävä lääke on määrätty otettavaksi aamulla, tai kaksi toisensa imeytymistä estävää lääkettä on ajoitettu otettavaksi yhdessä. Esimerkiksi kalkki- ja rautatabletit on saatettu ottaa samanaikaisesti, vaikka ne pitäisi ottaa eri aikaan päivästä.

Seuraavaksi apteekki tilaa annosjakelupussit palveluntuottajalta, joka pakkaa lääkkeet annospusseihin. Sieltä annospussirullat kuljetetaan apteekkiin, joka toimittaa ne edelleen asiakkaille.

Apteekki hoitaa myös reseptien uusimispyynnöt ja antaa lääkeneuvontaa.

- Neuvomme annosjakelun asiakkaita lääkkeiden käytössä ihan samalla tavalla kuin apteekin tiskissä. Tyypillinen kysymys on, saako lääkkeen ottaa ruuan kanssa, tai voiko lääketabletin murskata tai puolittaa, Malmberg kuvailee.

Palvelu säästää lääkekustannuksia

Apteekki perii lääkkeiden koneellisesta annosjakelusta pienen palkkion, joka kattaa itse annospussien lisäksi asiakkaan kokonaislääkityksen tarkistuksen, lääkelistojen päivittämisen ja reseptien uusimisen. Toisaalta lääkkeiden koneellinen annosjakelu säästää lääkekustannuksia.

Palvelussa käytetään isoja lääkepakkauksia, joissa yhden tabletin hinta on usein edullisempi kuin pienissä pakkauksissa. Lisäksi annosjakelussa maksetaan vain toimitetuista lääkkeistä, ei kokonaisista lääkepakkauksista.

- Tavallisesti, jos uusi lääkitys ei sovikaan, iso kasa lääkkeitä voi mennä hukkaan. Koneellisessa annosjakelussa maksu tulee vain kahden viikon tableteista kerrallaan, Anne Mannonen huomauttaa.

Annosjakelussa maksetaan vain toimitetuista lääkkeistä, ei kokonaisista lääkepakkauksista.

Koneellisen annosjakelun palkkiosta voi saada Kela-korvausta, jos asiakas on täyttänyt 75 vuotta ja hänellä on käytössään vähintään kuusi annosjakeluun soveltuvaa, Kela-korvattavaa lääkettä. Lisäksi lääkkeistä saa normaalit Kela-korvaukset.

Jos asiakas on säännöllisen kotihoidon piirissä, hyvinvointialue voi hankkia lääkkeiden koneellisen annosjakelupalvelun hänelle. Hyvinvointialue tilaa silloin palvelun joko suoraan apteekilta tai tarjoaa asiakkaalle palvelusetelin, jolla hän voi hankkia palvelun itse valitsemastaan apteekista.

1000 skanssin apteekki 3

Farmaseutit Anne Mannonen (vas.) ja Janina Malmberg tarkistavat, ettei annosjakelupalvelun tilanneen asiakkaan lääkityksessä ole päällekkäisyyksiä tai haitallisia yhteisvaikutuksia. 

Annosjakelu helpottaa palvelukodin arkea

Hyvinvointikeskus Ikifit Skanssissa Turussa asuu lähes kolmekymmentä asukasta, joiden käyttämät lääkkeet tulevat Skanssin Apteekista siististi annospusseissa.

Kyseessä on noin vuosi sitten toimintansa aloittanut, ikääntyneille tarkoitettu hyvinvointikeskus, jossa asukkaat asuvat omissa vuokra-asunnoissaan, mutta yhteisöllisesti. Yksikön hoitajat tarjoavat asukkaille kotihoidon palveluja, ja talosta on mahdollista saada myös muita kotona asumista tukevia palveluja, kuten aterioita, siivousta ja kauppa-apua.

Yksikön johtaja, sairaanhoitaja Eveliina Kuusisto kertoo, että lääkkeiden koneellinen annosjakelu helpottaa selvästi hyvinvointikeskuksen arkea.

- Kun asiakkaiden lääkkeet tulevat apteekista annospusseissa, hoitajien ei tarvitse käyttää aikaa lääkkeiden jakeluun käsin. Se vähentää virheitä ja vapauttaa hoitajien työaikaa muuhun työhön, hän sanoo.

Kuusisto kiittelee myös yhteistyötä apteekin kanssa. Esimerkiksi asukkaiden lääkitysmuutokset hoituvat sujuvasti tuttujen farmaseuttien kanssa.

- Yhteistyö apteekin kanssa on saumatonta, he ovat siellä hyvin avuliaita, hän summaa.

1000 hyvinvointikeskus

Annosjakelupalvelun ansiosta hyvinvointikeskuksen hoitajien työaikaa vapautuu dosettien täyttämisestä muuhun hoivatyöhön, iloitsee sairaanhoitaja Eveliina Kuusisto.

 

Koneellisen annosjakelun hyötyjä

  • Kotiin ei kerry ylimääräisiä lääkkeitä, koska asiakkaalle toimitetaan vain kahden viikon lääkkeet kerrallaan.
  • Lääkkeet jaellaan suurista pakkauksista, jolloin yhden tabletin hinta on edullinen.
  • Lääkkeiden ottaminen annospussista on helppoa ja vaivatonta.
  • Annosjakelupusseista näkee, onko päivän lääkkeet otettu.
  • Lääkkeet eivät pääse vahingossa loppumaan ennen seuraavaa apteekkikäyntiä.
  • Verrattuna perinteisiin lääkedosetteihin koneellinen annosjakelu säästää aikaa ja vähentää virheiden mahdollisuutta.
  • Asiakkaan kokonaislääkitys tarkistetaan yhteistyössä hoitavan lääkärin kanssa, jolloin tarpeettomat tai haitalliset lääkitykset karsitaan pois.
  • Asiakas saa apteekista ajantasaisen lääkityskortin, jossa kerrotaan kaikki käytössä olevat lääkkeet ja niiden annostukset.