Skip to main content
Hoida itseäsi viisaasti

Hoida itseäsi viisaasti

Kun apteekista ostaa itsehoitolääkkeen, saa farmasian ammattilaisilta apua tuotteen valintaan ja ohjeet turvalliseen käyttöön. Tietämättömyys voi johtaa vaaratilanteisiin.

Kumotaan heti aluksi yleinen harhaluulo. Moni saattaa ajatella, että itsehoitolääkkeet ovat harmittomia, koska niitä voi ostaa vapaasti ilman lääkemääräystä. Ei pidä paikkaansa. Itsehoitolääkkeet sisältävät aivan samoja vaikuttavia lääkeaineita kuin reseptilääkkeet, ja osa niistä on yhtä vahvoja. Itsehoitolääkkeiden aiheuttamat riskit ovat samoja kuin reseptilääkkeissäkin ja ne korostuvat entisestään iän myötä.

Itsehoitolääkkeet on pääsääntöisesti tarkoitettu lyhytaikaiseen ja satunnaiseen käyttöön sairauden oireen lievittämiseen. Hyvänä nyrkkisääntönä voidaan pitää, että on syytä mennä lääkäriin, jos yksi itsehoitolääkkeen pakkaus ei riitä. Vaivan tai kivun syy kannattaa selvittää, jos itsehoitolääkkeisiin joutuu turvautumaan useita päiviä peräkkäin.

Lääkeneuvontaa saa vain apteekista

Itsehoitolääkkeiden turvallisuus perustuu oikeaan lääkevalintaan ja lääkkeiden oikeaan käyttöön. Apteekissa ei pelkästään myydä lääkkeitä, vaan farmasian ammattilaiset opastavat ja neuvovat asiakkaita niiden turvalliseen käyttöön, mikä edesauttaa lääkehoidon onnistumista. Lääkeneuvonta on kirjattu lääkelakiin apteekin velvollisuutena.

Jos asiakas ostaa vaivaansa itsehoitotuotteen ilman apteekin neuvontaa, jää arvioimatta, onko hänen valitsemansa tuote ylipäätään oikea tai paras vaihtoehto. Farmaseutit ja proviisorit osaavat myös arvioida, onko asiakas hoidettavissa itsehoitolääkkeellä tai kenties täysin lääkkeettömästi vai pitäisikö kääntyä lääkärin puoleen. Itsehoitoon soveltuva oire voi kieliä kiireellistä lääkärinhoitoa vaativasta tilanteesta.

Kun apteekissa kysellään asiakkaalta tämän käyttämistä muista lääkkeistä, taustalla ei ole uteliaisuus tai mukava jutustelu. Tarkoituksena on selvittää itsehoitolääkkeiden mahdolliset haitta- tai yhteisvaikutukset asiakkaan muiden samanaikaisesti käyttämien valmisteiden kanssa.

Itsehoitolääkkeet ovat turvallisia oikein valittuina ja käytettyinä. Tässä apteekin ammattilaiset auttavat.

Tutut lääkkeet sisältävät suuren riskin

Apteekissa on myytävänä itsehoitohyllyllä useita kipulääkkeitä, jotka Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on luokitellut suuren riskin lääkkeiksi. Niitä ovat esimerkiksi parasetamoli, asetyylisalisyylihappo, ibuprofeeni, ketoprofeeni ja naprokseeni. Oikein käytettyinä ne eivät välttämättä aiheuta enempää vaaratilanteita kuin muutkaan lääkkeet, mutta virheellinen käyttö voi aiheuttaa vakavia seurauksia.

Tulehduskipulääkkeitä saatetaan käyttää epätarkoituksenmukaisesti, liian suurina määrinä, tarpeettoman pitkäaikaisesti tai yhdessä muiden tulehduskipulääkkeiden kanssa. Vakavia seurauksia voivat olla ruoansulatuskanavan limakalvovauriot ja verenvuodot, munuais- ja maksahaitat sekä sydän- ja verenkiertoelimistöön kohdistuvat haitat.

Itselääkityksen uusien Vältä viisaasti -suositusten mukaan tiettyjen potilasryhmien tulisi välttää tulehduskipulääkkeiden käyttöä itsehoidossa. Tällaisia ovat esimerkiksi sydän- ja verenpainelääkkeitä käyttävät ja vatsahaavapotilaat. Tulehduskipulääkkeet voivat olla haitallisia yhdessä esimerkiksi verenohennuslääkkeiden kanssa, sillä yhdistelmä saattaa johtaa liialliseen veren ohentumiseen ja sisäisiin verenvuotoihin.

Kipu- ja kuumelääkkeiden kohdalla ongelmia tuo päällekkäinen käyttö. Esimerkiksi pääkipuun ostetaan ibuprofeenia ja kuumeeseen asetyylisalisyylihappoa sisältävää kuumajuomajauhetta. Molemmat ovat tulehduskipulääkkeitä, joiden yhtäaikainen käyttö altistaa ruoansulatuskanavan vaurioille.

Väärä lääkitys voi johtaa myrkytykseen

Väärin käytetyt lääkkeet voivat aiheuttaa lääkemyrkytyksen. Oireet riippuvat otetusta lääkkeestä, mutta tyypillisiä oireita ovat uneliaisuus ja tokkuraisuus. Vakavat myrkytykset johtavat peruselintoimintojen häiriöihin, kuten rytmihäiriöihin, kouristeluihin ja tajuttomuuteen.

Esimerkiksi tuttu parasetamoli voi liiallisesti käytettynä olla erittäin vahingollista. Se on haitallinen maksalle suurilla annoksilla pitkäaikaisessa käytössä, joten suositeltua kolmen gramman vuorokausiannosta ei pidä ylittää.

Suomessa päivittäistavarakauppa ajaa itsehoitolääkkeiden vapauttamista kauppojen hyllyille. Varoittava esimerkki seurauksista löytyy naapurimaastamme Ruotsista. Siellä parasetamolimyrkytysten määrä kasvoi 40 prosenttia sen jälkeen, kun valmisteita vuonna 2009 alettiin myydä myös kaupoissa, huoltoasemilla ja kioskeilla. Vuonna 2015 parasetamolitablettien myynti vedettiin Ruotsissa takaisin apteekkeihin.

Lähteet: Apteekkari.fi, Fimea, Mehiläinen

Noin 500 itsehoitolääkettä

Suomessa on myyntilupa noin 10 000 ihmiselle tarkoitetulle lääkevalmisteelle, joista noin 9 000 on ainoastaan reseptillä määrättäviä lääkkeitä ja noin 500 ilman reseptiä saatavia itsehoitolääkkeitä.

Noin 200 itsehoitolääkkeen myyntilupa on hyväksytty siinä muodossa, että suuret pakkauskoot ovat saatavilla reseptillä eli lääkemääräyksellä, mutta pienet pakkauskoot ovat saatavilla itsehoitoon ilman lääkemääräystä.

Lähde: Fimea

Eri lääkeaineet, eri vahvuudet

Eri lääkeaineiden vahvuuksia ei voi suoraan verrata toisiinsa, vaikka niitä käytettäisiin samaan tarkoitukseen. Esimerkiksi yleisesti käytetyt särkylääkkeet ibuprofeeni 400 mg ja ketoprofeeni 25 mg lievittävät kipua yhtä hyvin, vaikka lääkeaineita on eri määrät.