Skip to main content
Miksi lääkkeistä on pulaa?
Miksi lääkkeistä on pulaa?

Miksi lääkkeistä on pulaa?

Moni lääkevalmiste on ollut viime aikoina lopussa apteekeista. Mistä ongelmat lääkkeiden saatavuudessa oikein johtuvat?

Lääkkeiden saatavuushäiriöt ovat lisääntyneet Suomessa viime vuosina. Apteekin asiakkaalle tämä voi näkyä esimerkiksi siten, että lääkärin määräämää valmistetta ei löydykään lähiapteekista, koska sitä ei ole saatu tukusta apteekkiin riittävästi.

Lääkehoidosta ja lääkehuollosta vastaava johtaja Tiina Aitlahti Lääketeollisuus ry:stä kertoo, että kyse on usein maailmanlaajuisista ongelmista lääkkeiden saatavuudessa, joiden taustalla voi olla hyvin monenlaisia syitä.

- Lääkkeen kysyntä on saattanut kasvaa yllättäen, jolloin valmistaja ei pysty kasvattamaan tuotantoa yhtä nopeasti. Taustalla voi olla myös erilaisia lääkkeen tuotantoon liittyviä häiriötilanteita, jotka voivat liittyä esimerkiksi raaka-aineiden saatavuuteen tai laatuongelmaan tehtaalla, hän sanoo.

Joskus luonnonkatastrofi tai tulipalo lamauttaa jonkin tehtaan toiminnan kokonaan, jolloin jostakin lääkkeestä tai sen raaka-aineesta voi tulla pulaa. Erityisen haasteen lääkkeiden saatavuudelle aiheutti koronapandemia, joka sulki tehtaita ja vaikeutti tuotteiden kuljettamista maasta ja maanosasta toiseen.

Suuri osa maailman lääkkeistä ja niiden raaka-aineista valmistetaan nykyisin Kiinassa ja Intiassa.

- Joidenkin valmisteiden tai raaka-aineiden tuotanto on aika lailla keskittynyttä harvojen maiden ja tehtaiden käsiin. Lisäksi toimitusketjut voivat olla monipolvisia, jolloin yhden toimijan ongelmat heijastuvat koko ketjuun, Aitlahti kuvailee./

Kysyntäpiikki voi tyhjentää hyllyt

Toisinaan äkillinen kysyntäpiikki saattaa tyhjentää apteekkien hyllyt jostakin lääkkeestä. Näin kävi esimerkiksi Venäjän hyökättyä Ukrainaan, kun ihmiset hamstrasivat kotiinsa joditabletteja. Pian lääkkeen valmistaja sai kuitenkin tuotettua valmistetta lisää ja sitä sai taas apteekeista normaalisti.

Diabeteslääke Ozempic on puolestaan ollut otsikoissa, koska lääkettä on saatu apteekkeihin jatkuvasti vähemmän kuin sille olisi tarvetta. Lääkkeen kysyntä on kasvanut maailmanlaajuisesti hyvin nopeasti, osittain siksi, että sitä alettiin käyttää myös virallisen käyttöaiheen ulkopuolella laihdutuslääkkeenä.

- Joskus taas saatavuushäiriö voi johtua siitä, että toisen, yleisemmin käytetyn lääkkeen tuotannossa on ongelmia. Silloin myös muut, korvaavat valmisteet voivat loppua apteekeista, koska niiden valmistajat eivät ehdi heti vastaamaan kasvaneeseen kysyntään, Aitlahti kertoo.

Suomi on pieni ja syrjäinen markkina-alue, jossa myytävät lääkepakkaukset on räätälöitävä suomen ja ruotsin kielelle. Jos lääkkeiden hintataso ei vastaa kustannuksia, sekin voi haastaa lääkkeiden saatavuutta Suomessa.

- Viime aikoina saatavuushäiriöt ovat painottuneet edullisempiin rinnakkaisvalmisteisiin, joissa hintakilpailu on laskenut hinnat hyvin mataliksi. Jos energia-, raaka-aine- ja tuotantokustannukset nousevat, mutta lääkkeiden hinnat eivät jousta ylöspäin, se on haastava yhtälö tuotannon kannattavuuden kannalta, Aitlahti toteaa.

Älä odota viimeistä tablettia

Vaikka lääkkeiden saatavuushäiriöt ovat lisääntyneet, apteekkien toimitusvarmuus on edelleen Suomessa erinomaisella tasolla. Apteekkariliiton tekemän selvityksen mukaan asiakas saa tarvitsemansa lääkkeen heti mukaansa apteekista yli 98 prosentissa tapauksista.

Apteekit ylläpitävät kahden viikon tarvetta vastaavaa lääkevarastoa, mikä parantaa lääkkeiden saatavuutta häiriötilanteissa. Lisäksi apteekit pyrkivät aktiivisesti etsimään potilaalle korvaavan valmisteen, jos reseptiin kirjoitettua lääkettä ei ole syystä tai toisesta saatavilla.

- Tyypillisesti apteekki voi vaihtaa lääkkeen toiseen, vastaavaan valmisteeseen, eikä potilas joudu kärsimään tilanteesta. Toisinaan potilas joutuu kuitenkin kääntymään uudestaan terveydenhuollon puoleen, jotta lääkäri voi arvioida, millä toisella lääkevalmisteella hoitoa voidaan jatkaa, Tiina Aitlahti kertoo.

Joskus lääkettä voi olla saatavilla jossakin toisessa lähialueen apteekissa, vaikka se olisi päässyt omasta lähiapteekista loppumaan. Apteekkien varastotilanteen voi tarkistaa osoitteessa www.apteekki.fi/laakehaku.

Jos asiakkaalla on käytössä säännöllinen lääkitys, Aitlahti kehottaa hakemaan uuden erän lääkettä apteekista hyvissä ajoin ennen kuin viimeinen tabletti on otettu.

- Silloin asiaa ehditään selvitellä, eikä asiakkaan lääkehoito pääse katkeamaan, vaikka kyseinen lääkevalmiste olisikin lopussa apteekista.