Skip to main content

Lääkkeet turvallisesti verkkokaupasta

Makaatko kotona sairaana tai onko lapsesi kipeä, etkä halua jättää häntä yksin apteekkikäynnin ajaksi? Unohditko lomalle lähtiessäsi lääkkeet kotiin ja haluaisit asioida tutun apteekin kanssa? Monilla apteekeilla on nykyään verkkokauppa, josta voi tilata itsehoitovalmisteiden lisäksi myös reseptilääkkeitä. 

Apteekin toimipisteitä on Suomessa tällä hetkellä yli 800. Pääapteekkeja on reilut 600 ja näistä 250:ssä on mahdollista asioida myös etänä. Tuotteiden toimitustavat vaihtelevat apteekeittain. Osa toimittaa ostokset kotiovelle asti, osa postin tai matkahuollon pisteisiin, ja halutessaan tilauksen voi noutaa apteekista tai apteekin noutolokerikosta.

Lääkkeitä myyvän verkkokaupan turvallisuudesta on helppo varmistua, sillä laillisilla lääkkeiden etämyyntiä tarjoavilla verkkokaupoilla on yhteinen tunnus. Logoa klikkaamalla pääsee viranomaisten, Suomessa Fimean, ylläpitämään luetteloon, josta voi vielä varmistaa verkkokaupan laillisuuden. Yhteinen tunnus on ollut käytössä vuodesta 2015 alkaen. Tammikuussa 2022 otettiin käyttöön toinen tunnus, josta tunnistaa eläinlääkkeitä myyvät verkkoapteekit.

Etänä ei myydä huumaavia lääkkeitä

Lääkkeiden etämyyntiin sovelletaan samoja periaatteita kuin lääkemyyntiin apteekeissa, ja etämyyntiä voi harjoittaa vain osana fyysisen apteekin toimintaa. Jotta lääkkeiden etämyyntiä koskevat viranomaisvaatimukset toteutuvat, on lääkkeitä sisältävän tilauksen käsittelyn oltava aina farmaseuttisen työntekijän vastuulla.

Vaikka lääkkeitä on myyty verkossa vuodesta 2011 alkaen, on etämyynnin osuus alle prosentti apteekkien kokonaismyynnistä. Joitakin poikkeuksia tosin on. Vuonna 2021 Yliopiston apteekin verkkopalveluiden myynnin osuus oli kuusi prosenttia apteekin liikevaihdosta.

Verkkoapteekeissa voi olla lääkkeiden lisäksi myynnissä muita tuotteita, kuten luontaistuotteita, apteekkikosmetiikkaa tai suuhygieniatuotteita. Toisin kuin lääkkeitä näitä muita tuotteita voi mainostaa, mutta niiden mainonta ja myynti ei saa haitata apteekin perustehtävää, lääkkeiden myymistä, eikä myöskään lääkeneuvontaa. Lääkettä ostavalle ei esimerkiksi voi aueta ostoshetkellä toista tuotetta mainostavaa ponnahdusikkunaa.

Nykyään apteekki voi halutessaan alentaa itsehoitolääkkeiden hintaa, mutta alennettua hintaa ei saa mainostaa sen paremmin kivijalka-apteekissa kuin etämyynnissä. Hintojen on myös oltava aina samat kaikissa myyntipaikoissa, eikä lääkkeiden myyntiä saa pyrkiä lisäämään alennetuilla hinnoilla.

Koska etämyyntiä koskevat samat myyntirajoitukset kuin kivijalka-apteekkeja, tulee apteekin henkilökunnan puuttua virheellisiin tilauksiin. Liian suuret ostosmäärät rajoitetaan usein teknisesti jo ostovaiheessa.

Verkkoapteekkeihin liittyy joitakin apteekkitoiminnasta poikkeavia sääntöjä, jotka on hyvä huomioida tilausta tehdessä. Etänä ei myydä huumaavia lääkkeitä, ja keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä toimitetaan vain pienin mahdollinen pakkaus. Kylmäsäilytettävät tuotteet on usein rajattu pois myynnistä, koska niiden kuljettaminen on hankalaa.

Riittävästi neuvontaa myös etänä

Monet verkkoapteekit myyvät nykyään myös reseptilääkkeitä. Ennen reseptivalmisteen ostamista asiakas kirjautuu apteekin palveluun vahvalla tunnistautumisella ja antaa apteekille luvan noutaa sähköisen lääkemääräyksensä reseptikeskuksesta.

Myyntitavasta riippumatta reseptilääkkeiden toimittaminen edellyttää lääkeneuvonnan antamista. Myös hintaneuvontaa on annettava eli edullisin valmiste on tuotava lääkelain mukaisesti esille. Etämyynnissä lääkeneuvontaa annetaan puhelimitse, videoyhteydellä tai chat-palvelulla. Koska neuvonnan on oltava vuorovaikutteista, tietoja ei voi toimittaa pelkästään sähköpostilla.

Itsehoitolääkkeidenkin kohdalla verkkoapteekin on tarjottava mahdollisuus neuvontaan. Tarvittaessa neuvontaa annetaan, vaikkei asiakas olisi sitä itse pyytänyt. Fimean vuonna 2022 toteuttaman haamuasiakastutkimuksen mukaan verkkoapteekkien itsehoitolääkkeisiin liittyvän neuvonnan toteutumisessa on vielä kehittämisen varaa.

Fimea valvoo lääkkeiden etämyynnin toteutumista samalla tavalla kuin muutakin apteekin toimintaa. Verkkoapteekkeja valvotaan muun tarkastustoiminnan ohessa ja tarvittaessa etämyyntipalveluihin tehdään kohdennettuja tarkastuksia. Tarkastuksissa ei yleensä tule esille kriittisiä lääketurvallisuuteen liittyviä asioita, mutta pienetkin havaitut puutteet tulee aina korjata.

Apteekkiasioiden hoitaminen etänä on turvallista. Itsehoitolääkkeitä ostaessa on kuitenkin tärkeää muistaa, että käytössä oleva lääkitys ja myös luontaistuotteet voivat aiheuttaa haitallisia yhteisvaikutuksia. Itsehoitolääkkeistä voi aina kysyä rohkeasti lisää myös verkkoapteekeissa, jos jokin lääkkeen käytössä mietityttää.

Lähteet:

Fimean apteekki- ja huumausainevalvonnan yliproviisori Tommi Rantalainen

Itsehoitolääkeneuvonnan toteutuminen apteekkien etämyyntipalveluissa, Haamuasiakastutkimus 2022, Fimea kehittää, arvioi ja informoi 1/2023.

 

 

Etänä osto Euroopassa

Eurooppalaisilla verkkoapteekeilla on käytössään yhteinen tunnus, josta luotettavat etämyyntipaikat on helppo tunnistaa. Lääkkeitä voi ostaa ulkomailtakin vain omaan käyttöön. Käytännössä lääkkeiden ostaminen etänä muualta kuin kotimaasta on hankalaa, koska lääkepakkauksen tulee täyttää kohdemaan vaatimukset. Suomeen tulevassa paketissa on siis oltava suomenkieliset selosteet. Tulevaisuudessa reseptilääkkeiden ostoa pyritään helpottamaan EU-alueella yhteisen terveydenhuoltojärjestelmän avulla. Tavoitteena on EU:n kansalaisten terveysdatan sujuva liikkuminen eri maiden välillä, jotta kansalaisten liikkuminen olisi entistä helpompaa. Yhteisen järjestelmän avulla ihmisten terveysdataa olisi mahdollista saada helpommin myös kansainvälisen tutkimuksen käyttöön.