Skip to main content
Arkisia kipulääkkeitä Fimean riskilääkelistalla
Arkisia kipulääkkeitä Fimean riskilääkelistalla
Ajankohtaista

Arkisia kipulääkkeitä Fimean riskilääkelistalla

Fimea on määritellyt suuren riskin lääkkeiksi useita itsehoidossa myytäviä kipulääkkeitä, kuten parasetamolin, asetyylisalisyylihapon, ibuprofeenin, ketoprofeenin ja naprokseenin.

Apteekkien itsehoitohyllyssä myydään useita kipulääkkeitä, jotka Fimea on luokitellut suuren riskin lääkkeiksi toukokuussa julkaisemassaan kansallisessa riskilääkeluokituksessa.

Fimea varoittaa, että ibuprofeeni, asetyylisalisyylihappo ja monet muut tulehduskipulääkkeet sekä parasetamoli voivat aiheuttaa väärin käytettyinä vakavia seurauksia.

Fimea kehottaa kiinnittämään suuren riskin lääkkeisiin erityistä huomiota. Oikein käytettyinä lääkkeet eivät välttämättä aiheuta enempää vaaratilanteita kuin muut lääkkeet, mutta virheellinen käyttö voi aiheuttaa potilaalle vakavia seurauksia. 

– Luokitus ei lähtökohtaisesti huomioi yksilöllisiä erityistilanteita tai erityisryhmiä, kuten lapsia tai yli 75-vuotiaita. Apteekeissa huomioidaan nämä, kun asiakkaalle valitaan sopivinta itsehoitolääkettä, kertoo Apteekkariliiton asiantuntijaproviisori Henna Kyllönen.

Asetyylisalisyylihaposta verenvuotoja

Asetyylisalisyylihapon eli aspiriinin käytön vakavimpia seurauksia ovat verenvuodot ja tukokset. 

Asetyylisalisyylihappo voi aiheuttaa verenvuotoa yhteiskäytössä muiden verenvuotoa lisäävien lääkkeiden, kuten tulehduskipulääkkeiden, tiettyjen masennuslääkkeiden, kortikosteroidien ja veren hyytymistä estävien lääkkeiden kanssa.

– Pieniannoksisen aspiriinin säännöllinen päivittäinen käyttö voi olla ongelma, jos potilas menee leikkaukseen tai hammashoidon toimenpiteeseen. Verenvuotojen ehkäisemiseksi aspiriini tulee tauottaa ennen leikkaustoimenpiteitä, Kyllönen sanoo.

Suuren riskin lääkkeiden virheellinen käyttö voi aiheuttaa potilaalle vakavia seurauksia.

Lääkehoidon toteutukseen liittyvä riskikohta on Fimean mukaan se, että asetyylisalisyylihappo on itsehoitovalmiste eli hoitavalta taholta voi puuttua tieto lääkkeen oikeasta käytöstä, käyttö voi olla tarpeetonta tai epäasianmukaista, riskinä on myös liian suuren vahvuuden käyttö tai käytön pitkittyminen.

Tulehduskipulääkkeistä mahaverenvuotoja

Tulehduskipulääkkeiden vakavia seurauksia voivat olla ruoansulatuskanavan limakalvovauriot ja verenvuodot, munuais- ja maksahaitat sekä sydän- ja verenkiertoelimistöön kohdistuvat haitat.

Tulehduskipulääkkeillä on useita yhteisvaikutuksia esimerkiksi verenohennuslääkkeiden kanssa.

Lääkehoidon toteutuksessa riskinä on, että nämä ovat itsehoitovalmisteita. Lääkkeitä saatetaan käyttää epätarkoituksenmukaisesti, liian suurina määrinä, tarpeettoman pitkäaikaisesti tai yhdessä muiden tulehduskipulääkkeiden kanssa.

Parasetamoli on vaarallinen maksalle

Parasetamolin vakavin riski liittyy maksavaurioihin, joita voi tulla jo pienillä yliannoksilla, koska parasetamoli on maksatoksinen erityisesti aliravituille. Sillä on myös yhteisvaikutuksia alkoholin ja antikoagulanttien kanssa.

Parasetamolista on myynnissä useita itsehoitovalmisteita. Riskinä on niiden epätarkoituksenmukainen käyttö, liikakäyttö sekä päällekkäisten valmisteiden käyttö.

Annostelussa ongelmana on erityisesti liian tiheä annostelu ja turvallisen vuorokausiannoksen ylittyminen.

– Päivittäinen maksimiannos voi ylittyä helposti, jos esimerkiksi ikäihmisellä on säännöllisessä käytössä parasetamoli reseptilääkkeenä ja hän ottaa sitä lisää itsehoitona pahenevaan kipuun, toteaa Kyllönen.

Teksti / Lähde: Apteekkariliitto & FIMEA

iso kyllonen henna

Apteekkariliiton asiantuntijaproviisori Henna Kyllönen

Mikä on Kansallinen riskilääkeluokitus?

Terveydenhuollon ammattilaisille suunnattu Kansallinen riskilääkeluokitus julkaistiin huhtikuun lopussa. Riskilääkeluokituksen tavoitteena on edistää lääkitysturvallisuutta sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Kansallinen riskilääkeluokitus listaa suuren riskin lääkkeet, joiden käyttöön tulee kiinnittää erityistä huomiota. Oikein käytettyinä ne eivät välttämättä aiheuta enempää vaaratilanteita kuin muutkaan lääkkeet, mutta virheellinen käyttö voi aiheuttaa potilaalle vakavia seurauksia.

Luokituksessa kuvataan siihen kuuluvien lääkkeiden vakavat seuraukset sekä merkittävimmät riskit, jotka perustuvat pääasiassa lääkkeen ominaisuuksiin ja puutteisiin lääkkeen asianmukaisessa käytössä.

Suuren riskin lääkkeisiin kuuluvat esimerkiksi veren hyytymiseen vaikuttavat lääkkeet, insuliinit sekä monet syöpälääkkeet.

Riskilääkityksen tietosisältö viedään Fimean verkkosivuille ja se integroidaan myöhemmin osaksi Fimean Lääkehakua, kuten Lääke 75+ -tietokanta.