Skip to main content
Nikotiini jättää nuoren aivoihin pysyvät jäljet
Nikotiini jättää nuoren aivoihin pysyvät jäljet
Sosiaalisessa mediassa leviävät haastetehtävät saattavat houkuttaa nuoria kokeilemaan esimerkiksi sähkösavukkeita, joissa käytettävien nesteiden nikotiinimäärä on usein suuri.

Nikotiini jättää nuoren aivoihin pysyvät jäljet

Taistelu tupakointia vastaan on tehnyt tupakan terveyshaitat kaikille tutuiksi. Savuttomuuden varjoon ovat kuitenkin jääneet riippuvuutta aiheuttavan nikotiinin haitat.

Tupakoinnista eroon pääseminen on terveydelle hyväksi, mutta eroon olisi päästävä myös nikotiinista. Nikotiini on voimakkaasti riippuvuutta aiheuttava aine ja suurina annoksina henkeä uhkaava myrkky.

Tavallisilla käyttöannoksilla nikotiini kiihdyttää sydämen sykettä, nostaa verenpainetta ja supistaa verisuonia. Alustavaa tutkimusnäyttöä on myös siitä, että nikotiini lisää syöpäsolujen kasvua.

Pysyviä haittoja nikotiini aiheuttaa sikiön sekä kehittyvän lapsen ja nuoren aivojen kognitiivisiin toimintoihin. Nikotiinin on todettu heikentävän aivojen dopamiiniherkkyyttä, mikä vaikuttaa oppimisen lisäksi stressinsietokykyyn ja itsesäätelyyn.

Pitkän uran nikotiinin tutkijana tehnyt Helsingin yliopiston dosentti, farmasian tohtori Outi Salminen on huomannut, ettei ymmärrystä nikotiinin riippuvuusvaikutuksesta ja sen terveyshaitoista ole riittävästi.

– Valistus on pohjautunut tupakan aiheuttamiin haittoihin, kuten syöpiin ja keuhkoahtaumatautiin. Nikotiinin vaikutukset jäävät helposti sivuun.

Aina lisää ja lisää

Nikotiinilla on ihmisen elimistössä omat sitoutumispaikkansa eli reseptorit. Kun nikotiinin käyttö jatkuu, reseptorien määrä lisääntyy ja ne herkistyvät sitouttamaan itseensä lisää nikotiinia. Elimistö siis tottuu saamaansa nikotiiniin ja kaipaa sitä aina lisää ja lisää.

Jos nikotiinia haluaisi käyttää vaikkapa keskittymiskykynsä kohentamiseen, vaikutuksen saamiseksi tarvittaisiin aina hiukan enemmän nikotiinia.

Koska nikotiinin vaikutukset ovat yksilöllisiä, myös vaikutus esimerkiksi keskittymiskykyyn koetaan eri tavoin ja riippuvuus syntyy toisilla herkemmin kuin toisilla.

Nikotiini aiheuttaa riippuvuuden nopeasti.

– Kyse on ilmeisesti nikotiinireseptorien määrän ja toiminnan yksilöllisestä vaihtelusta. Genetiikka määrää, kuinka paljon ja millaisia nikotiinireseptoreita ihmisellä on. Osalla reseptorit herkistyvät nikotiinille voimakkaammin, Salminen kertoo.

Yksilöllisen vaikutuksen vuoksi myös nikotiinituotteiden käytön lopettaminen on toisille vaikeampaa kuin toisille. Vieroitusoireiden aikana reseptorit palautuvat hiljalleen ennalleen. Noin kolmen tai neljän viikon ajan nikotiinin puute aiheuttaa ärtymystä, pahoinvointia ja sydämen sykkeen nousua. Himo nikotiiniin saattaa Salmisen mukaan kuitenkin säilyä pitkään.

Suuri osa nikotiinin elimistölle aiheuttamista haitoista korjaantuu, kun nikotiinin käyttö lopetetaan. Tämänhetkisen tutkimustiedon valossa aivojen kehityksen aikaiset muutokset ovat kuitenkin pysyviä.

Huolestuttava kasvu

Nikotiinin käyttömäärät ovat Salmisen mukaan huolestuttavia. Nikotiini on tällä hetkellä Suomen myydyin lääkeaine. Kun nikotiinikorvaushoitotuotteiden myynti vapautettiin apteekista kauppoihin, tuotteiden myynti lähti kasvuun.

– Samaan aikaan ei ole nähty yhtä suurta aaltoa tupakoinnin lopettamisessa. Tutkimustietoa ei vielä ole, mutta oletettavasti korvaushoitotuotteiden nikotiinia käytetään johonkin muuhun kuin tupakasta vieroittautumiseen.

Ruokakauppojen lisäksi nikotiinia ostetaan verkkokaupoista. Sähkösavukkeiden nesteiden ja nikotiinipussien nikotiinimäärät ovat usein suuria, eikä niistä saa aina tarkkaa tietoa. Suuri määrä nikotiinia aiheuttaa riippuvuuden nopeasti ja riski myrkytykseen kasvaa.

Salminen toivoo, että valistusta nikotiinin haitoista lisättäisiin. Hän uskoo, että korvaushoitotuotteiden palauttaminen apteekkeihin lisäisi neuvonnan määrää ja samalla ihmisten tietoisuutta nikotiinin haitoista.

– Nikotiini on merkittävä sydän- ja verisuonitautien riskitekijä. Etenkin nuorten olisi tärkeää saada tietoa myös nikotiinin haitoista aivojen kehitykselle.

Nikotiini

  • Voimakkaasti riippuvuutta aiheuttava aine.
  • Suurina annoksina hengenvaarallinen myrkky.
  • Kiihdyttää sydämen sykettä, supistaa verisuonia ja nostaa verenpainetta.
  • Vaikuttaa pysyvästi kehittyvien aivojen kognitiivisiin toimintoihin ja dopamiiniherkkyyteen.
  • Raskaudenaikainen nikotiininkäyttö lisää syntyvän lapsen ADHD-riskiä.