Skip to main content
Näkeekö veriarvoista sairauden?
Näkeekö veriarvoista sairauden?

Näkeekö veriarvoista sairauden?

Veriarvot kertovat sairauksista ja niiden avulla voidaan myös seurata sairauksien kulkua. Kaikkea ei kuitenkaan voida diagnosoida vain veriarvojen perusteella.

”Monet tavalliset huolta aiheuttavat sairaudet voidaan nähdä veriarvoista. Esimerkiksi verensokeri, kolesteroli, hemoglobiini ja D-vitamiini näkyvät verikokeissa.

Muiden kuin D-vitamiinin puutosten etsiminen verikokeilla on yleensä turhaa, sillä vitamiinipuutoksia on suomalaisilla hyvin harvoin. Poikkeuksena on B12-vitamiini, mutta sen puutos liittyy yleensä sairauteen ja tulee muutenkin esille.

Verikoetulosten tulkinta vaatii aina asiantuntemusta. Monissa tapauksissa yhden verikokeen tulos on rajallinen ja diagnosointiin tarvitaan esimerkiksi kuvantamista sekä lääkärin kokonaisarviota.

Jos mittauttaa veriarvojaan ilman lääkärin lähetettä ja löytää tuloksista poikkeamia, on hakeuduttava lääkäriin. Usein on syytä tehdä uusi, laskimonäytteestä otettu laboratoriokoe. Pikatestien tulokset voivat olla poikkeavia näytteenottotavan eli ihopistoksen tai liian hätäisen näytteenoton takia.”

- HUSin Diagnostiikkakeskuksen ylilääkäri, professori Kari Pulkki

Perusverenkuva (B-PVKT)

Perusverenkuva (pieni verenkuva) kertoo yleiskuvan verisoluista. Sen avulla voidaan todeta monia sairauksia ja seurata sairauksien kulkua. Valkosolut eli leukosyytit (B-Leuk) ovat usein hiukan koholla, sillä niiden määrä kohoaa stressin, rasituksen, tupakoinnin ja lievän tulehduksen takia.

C-reaktiivinen proteiini (P-CRP)

Osoittaa alkuvaiheen tutkimuksissa tulehdustilan. Nousee bakteeritulehduksissa herkästi yli sadan.

P-CRP:

 • Alle 4 mg/l
 • Pikatestissä tulos ilmoitetaan ”alle 10 mg/l”.

Verensokeri (fP-Gluk ja Pt-Gluk-R)

fP-Gluk (paastosokeri):

 • Normaali 4,0–6,0 mmol/l
 • Kohonnut paastosokeri 6,1–6,9 mmol/l
 • Tyypin 2 diabetes 7,0 mmol/l tai suurempi

Pt-Gluk-R (sokerirasituskoe, arvot kahden tunnin kohdalla):

 1. Normaali alle 7,8 mmol/l
 2. Heikentynyt glukoosin sieto 7,8 mmol/l tai yli
 3. Tyypin 2 diabetes 11,1 mmol/l tai yli

Sekä heikentynyt glukoosin sieto että kohonnut paastosokeri kertovat riskistä sairastua tyypin 2 diabetekseen. Tässä vaiheessa diabeteksen synty on mahdollista ehkäistä elintapamuutoksilla.

Kolesteroli (P-Kol)

Kolesteroliarvot ovat väestötason tavoitearvoja. Niiden perusteella arvioidaan valtimosairauden hoidon tarvetta.

P-Kol (kokonaiskolesteroli):

 • alle 5,0 mmol/l

P-Kol-HDL (hyvä kolesteroli):

 • miehillä yli 1,0 mmol/l
 • naisilla yli 1,2 mmol/l

P-Kol-LDL:

 • kun riski sairastua on pieni: alle 3,0 mmol/l
 • kohtalainen: alle 2,6 mmol/l
 • suuri: alle 1,8 mmol/l
 • erityisen suuri: alle 1,4 mmol/l

LDL-kolesterolin tavoitearvot määritellään yksilöllisesti valtimosairausriskin (FINRISKI-laskuri www.terveyskirjasto.fi/pgt00013) perusteella. Jos muut riskitekijät ovat pieniä, LDL saa olla korkeampi.

Triglyseridipitoisuus (fP-Trigly) on riskinarvioinnin apuväline. Pitoisuus on poikkeava, mikäli arvo on yli 1,7 mmol/l.

Hemoglobiini (B-Hb)

 • Miehet 134–167 g/l
 • Naiset 117–155 g/l

Ferritiini (P-Ferrit)

Ferritiinin (varastorauta) viitearvot vaihtelevat laboratorioittain.

P-Ferrit (HUSLAB)

 • Miehet 20–195 µg/l
 • Naiset 15–125 µg/l

Ferritiiniarvo voi olla viitearvojen sisällä, jos elimistössä on sekä raudanpuute että tulehdustila, koska tulehdus nostaa ferritiiniä. Silloin yleensä myös CRP on koholla. Jos arvoissa on poikkeamia, verikoe on syytä toistaa ja lääkäri tekee tilanteesta kokonaisarvion.

Lähteet:

 

Lyhenteitä:

 • B - verestä
 • fB - paastoveri
 • P - plasmasta
 • fP - paastoplasma
 • R - rasituskoe

Viitearvot:

Terveillä ihmisillä mitattujen arvojen vaihteluväli. Viisi prosenttia väestöstä on viitearvojen ulkopuolelle terveenäkin. Verikokeita ei ole syytä tehdä ilman oireita.

Verikoetuloksia verrataan mittauslaboratorion viitearvoihin, sillä vasta-ainemenetelmällä tehtyjen kokeiden (esimerkiksi ferritiini, kilpirauhasarvot) viitearvot vaihtelevat laboratorioiden käyttämien vasta-aineiden mukaan.

Päätearvot:

Kansainvälisissä seurantatutkimuksissa saadut arvot, joiden perusteella voidaan selvittää sairastumisriski (esimerkiksi diabetes ja verisuonitaudit) ja hoidon tarve.