Skip to main content
Nikotiinilääkkeiden myynti takaisin apteekkeihin
Nikotiinilääkkeiden myynti takaisin apteekkeihin
Apteekeissa nikotiinikorvaushoitovalmisteiden myyntiin kytkeytyy lähtökohtaisesti neuvonta sekä ohjaus tupakoinnin lopettamiseen.

Työryhmän esitys: Nikotiinilääkkeiden myynti takaisin apteekkeihin

Työryhmän mukaan apteekkien ulkopuolella tapahtuvassa myynnissä tupakoinnin lopettamisen tueksi ei saa neuvontaa. Myös tuotteiden markkinointi voi ohjata väärinkäyttöön.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmä esittää, että nikotiinikorvaushoitovalmisteiden myynti tulee palauttaa takaisin apteekkeihin. Työryhmä julkaisi tiistaina mietintönsä siitä, kuinka Suomesta saadaan savuton vuoteen 2030 mennessä.

Nikotiinikorvaushoitovalmisteiden myynti on ollut ­vuodesta 2006 lähtien sallittua ruokakaupoissa, kioskeissa ja huoltoasemilla. Myynnin vapauttamista apteekkien ulkopuolelle perusteltiin aikanaan sillä, että parempi saatavuus lisäisi tupakoinnin lopettamista. Kuitenkin tällä hetkellä valtaosa nikotiinikorvaus­hoitovalmisteista myydään apteekkien ulkopuolella – vuonna 2020 osuus oli lähes 90 prosenttia.

Työryhmä toteaa, että nikotiinikorvaushoitovalmisteiden kulutus ja euromääräinen myynti ovat moninkertaistuneet vapauttamisen jälkeen, ja nikotiini on jo vuosia ollut euromääräisesti Suomen myydyin lääkeaine. Myynnin vapauttamisella ei kuitenkaan ole ollut merkittävää vaikutusta tupakoinnin vähenemiseen.

Korvaustuotteita käytetään muuhun kuin lopettamiseen

Työryhmän mukaan nikotiinikorvaushoitovalmisteiden myynnin jatkuva ja apteekkien ulkopuoliseen myyntiin keskittyvä kasvu viittaa siihen, että valmisteita käytetään nykyään enemmän muihin tarkoituksiin kuin tupakoinnin lopettamiseen. Korvaushoitovalmisteita saatetaan käyttää esimerkiksi korvaamaan savukkeita tilanteissa, joissa tupakointi ei ole sallittu.

Työryhmän mukaan muuhun kuin lopettamiseen kannustavat viestit mahdollisesti korostuvat tuotteiden ollessa myynnissä apteekkien ulkopuolella.

Korvaushoito vaatii myös neuvontaa

Kun nikotiinikorvaushoidon myynti tapahtuu apteekkien ulkopuolella, valmisteiden käyttöön ei ole saatavilla ohjausta tai lääkeneuvontaa. Tutkimusten mukaan neuvonnan puuttuessa nikotiinikorvaushoitoa käytetään epätarkoituksenmukaisesti esimerkiksi liian lyhyen aikaa, liian pitkään tai vääränlaisella annostuksella.

Apteekkien farmaseuttisella henkilöstöllä sen sijaan on lääkelain nojalla velvollisuus antaa ohjausta ja neuvontaa tupakoinnin lopettamiseen. Apteekeissa on tätä varten koulutettua henkilöstöä.

STM:n tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän mietintö löytyy kokonaisuudessaan valtioneuvoston sivuilta.