Otathan lääkkeen ohjeen mukaan?
Otathan lääkkeen ohjeen mukaan?
Lääkkeiden väärinkäyttö yhdessä alkoholin, päihteiden tai muiden päihdyttävien lääkkeiden kanssa voi viedä hengen.

Otathan lääkkeen ohjeen mukaan?

Resepti- ja itsehoitolääkkeitä käytetään liian usein väärin – tahattomasti tai tahallisesti. Se voi johtaa jopa kuolemaan.

Iso vastuu lääkehoidon onnistumisesta kuuluu lääkkeen ottajalle itselleen, mutta moni sivuuttaa tämän.

– Arvioiden mukaan alle puolet potilaista käyttää lääkettä ohjeella, jonka lääkäri on määrännyt. Suurempi osa käyttää lääkettä omalla ohjeellaan, kertoo kipulääkäri Ari Matila Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymästä.

Ohjeita jätetään noudattamatta monesta syystä. Joku vastustaa lääkkeiden syömistä periaatteesta. Toinen ymmärtää väärin ohjeet lääkkeen käytöstä ja saattaa käyttää väliaikaiseen tai tarvittaessa otettavaksi käyttöön tarkoitettua lääkettä säännöllisesti. Kolmas jättää kuurin kesken, kun oireet helpottavat.

Unilääkkeiden ja rauhoittavien lääkkeiden niin sanottu tapakäyttö lisää fyysistä ja psyykkistä riippuvuutta, mikä voi saada käyttäjän ylittämään ohjeiden mukaisen annostuksen. Elimistö tottuu lääkkeisiin, ja toivotun lääkinnällisen vaikutuksen aikaansaamiseksi tarvitaan entistä suurempi annos.

– Tahaton väärinkäyttö voi johtua myös siitä, ettei potilas lääkärillä käydessään osaa kertoa, mitä lääkkeitä hänellä on jo käytössä. On vaara, että tulee lääkkeiden päällekkäisyyksiä eli kahta saman ryhmän lääkettä yhtä aikaa. Siksi on hyvä ottaa lääkärille ajantasainen lääkityslista mukaan. Lääkäri ei välttämättä ehdi katsoa Kanta-palvelujen Reseptikeskuksesta jokaiselle potilaalle aiemmin määrättyjä lääkkeitä.

Myös itsehoitolääkkeitä voi käyttää tahattomasti tai tahallisesti väärin. Matila kertoo tapaavansa aina silloin tällöin potilaita, jotka ovat käyttäneet tulehduskipulääkkeitä vuosien ajan isolla annoksella.

– Pahimmillaan se voi aiheuttaa mahahaavan. Suomessa on arviolta 200–300 tulehduslääkkeiden aiheuttamaa kuolemaa vuosittain, tosin niissä on yleensä kyse monisairaista potilaista, joilla on muutakin lääkitystä.

Matila on huomannut, että moni kuljettaa jatkuvasti mukanaan tulehduskipulääkepurkkia ja nappaa lääkettä herkästi pieneenkin kolotukseen.

Sekakäyttö voi viedä hengen

Lääkkeiden tahallisella väärinkäytöllä tarkoitetaan muun muassa unilääkkeiden ja rauhoittavien lääkkeiden sekä vahvojen kipulääkkeiden ei-lääkinnällistä käyttöä. Reseptilääkkeitä syödään ilman lääkärin määräystä, suurempina annoksina tai eri tarkoituksiin kuin on määrätty. Lääkkeiden väärinkäyttö yhdessä alkoholin, päihteiden tai muiden päihdyttävien lääkkeiden kanssa on sekakäyttöä, joka voi aiheuttaa yllättäviä haittavaikutuksia ja olla hengenvaarallista.

– Esimerkiksi kovan kivun hoidossa käytettävät opioidit voivat alkoholin kanssa käytettyinä lamaannuttaa hengityksen. Yhdysvalloissa ne on liitetty monen musiikkialan julkkiksen esimerkiksi Princen ja Michael Jacksonin kuolemaan, Matila kertoo.

Arvioiden mukaan Suomessa on jopa 50 000–100 000 lääkeaineiden väärinkäyttäjää. Osa väärinkäytöstä on terveydellisesti haitallista käyttöä, osa varsinaista lääkkeiden päihdekäyttöä.

Noin 5000 asiakasta saa riippuvuuden hoitoon tarvitsemansa lääkkeet apteekista erityisen apteekkisopimuksen kautta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan vuonna 2018 seitsemän prosenttia 15–69-vuotiaista suomalaisista raportoi käyttäneensä lääkkeitä väärin joskus elämänsä aikana. Lääkkeiden väärinkäyttö yleistyi koko 1990-luvun, mutta 2000-luvulla trendi näyttäisi tasaantuneen. Käytön yleisyydessä on huomattavia ikäryhmittäisiä eroja, ja 25–34-vuotiaiden nuorten aikuisten ryhmässä käyttö on lisääntynyt koko 2000-luvun ajan.

Osa käytöstä on viihdekäyttöä, jossa aineita käytetään vain ajoittain ja käyttö on hallinnassa. Tosin riippuvuuteen voi ajautua huomaamatta.

– Sekakäyttäjät mielletään helposti niin sanotuiksi kadun ihmisiksi, mutta joukossa on paljon tavallisia työssäkäyviä, joille on saattanut tulla lääkeriippuvuus. Heille on ehkä määrätty johonkin tilapäiseen vaivaan tai mielenterveysongelmaan lääkettä, jonka resepti on uusittu ja käyttö jatkunut. Lääkettä saatetaan käyttää alkoholin kanssa tuomaan hyvää rentoa oloa, Matila selvittää.

Yksi syy sekakäytön lisääntymiseen on päihteiden helppo saatavuus. Lääkkeitä voi tilata internetin kautta ulkomailta, niitä salakuljetetaan tai myydään katukaupassa. Itselle määrättyjä lääkkeitä annetaan tai kaupitellaan muille.

Apteekki toimii portinvartijana

Apteekki vähentää omalla toiminnallaan lääkkeiden väärinkäyttöä. Joka kerta, kun asiakas hakee reseptilääkkeitä, farmaseutti tai proviisori tarkistaa tälle aiemmin määrätyt ja haetut lääkkeet Reseptikeskuksesta. Mikäli asiakkaalla on saman lääkkeen samanvahvuisia määräyksiä muualtakin, apteekki ilmoittaa asiasta hoitavalle lääkärille eikä toimita lääkettä asiakkaalle.

Väärinkäytön mahdollisuutta vähentää myös se, että apteekki antaa kutakin lääkettä vain kolmen kuukauden annoksen.

Jos päihde- ja lääkeriippuvuudesta kärsivä henkilö on hakeutunut vieroitushoitoon, lähes kaikki apteekit tukevat häntä hoidon toteuttamisessa. Suomessa noin 5 000 asiakasta saa riippuvuuden hoitoon tarvitsemansa lääkkeet apteekista erityisen apteekkisopimuksen kautta. Vieroitushoidossa oleva voi noutaa yhdellä hakukerralla noin viikon annoksen kerrallaan ennalta valitsemastaan apteekista. Järjestely vähentää vieroitushoidossa käytettävien lääkkeiden väärinkäytön riskiä.

Lähteet: Päihdelinkki, Nuortenlinkki ja THL

Lääkkeiden väärinkäytön käyttötarkoitukset

 • Päihtyminen (miehet ja naiset n. 55 %)
 • Kokeileminen (miehet ja naiset n. 52 %)
 • Omatoimisen kivun tai muun vaivan hoito (miehet n. 41 %, naiset n. 48 %)
 • Arjen kestäminen ja olon parantaminen
 • Unettomuuden hoitaminen
 • Muiden päihteiden vahvistaminen
 • Muiden päihteiden seurauksien lääkitseminen
 • Stressin hallinta
 • Lääkärin määräämä annos ei riittävä
 • Sosiaalisen vuorovaikutuksen helpottaminen
 • Työ- tai opiskelusuorituksen parantaminen
 • Muu tarkoitus

Lähde: Lääkärilehti 4/2020

Apteekkilehti

Puolueetonta, asiallista ja luotettavaa tietoa terveydestä, lääkkeistä, lääkehoidoista ja hyvinvoinnista.