Skip to main content
Lääkkeiden käyttö aiheuttaa päästöjä
Lääkkeiden käyttö aiheuttaa päästöjä
Ajankohtaista

Lääkkeiden käyttö aiheuttaa päästöjä

Suomalaiset toivovat lääkealalta ympäristöystävällisyyttä. Pakkausmateriaalien kierrätettävyys koetaan tärkeäksi, mutta harva tietää lääkkeiden käytön aiheuttavan päästöjä.

Asia käy ilmi Itä-Suomen yliopiston julkaisemasta kyselytutkimuksesta. Lääkeainejäämät koetaan ympäristöriskiksi, ja niiden vaikutukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle huolettavat monia vastaajia.

Yhdeksän kymmenestä vastaajasta tiedostaa, että lääkeaineita päätyy vesistöihin myös Suomessa. Syitä lääkkeiden ympäristöön päätymiseen ei kuitenkaan tunneta täysin. Merkittävimmäksi ympäristöpäästölähteeksi arvioidaan lääketeollisuuden jätevedet.

Todellisuudessa merkittävin päästölähde ovat ihmisten lääkkeiden käytön seurauksena virtsan mukana erittyvät lääkeainejäämät. Kyselyssä ne arvioitiin merkityksiltään vähäisiksi.

Tämä ero väestön käsitysten ja todellisen tilanteen välillä osoittaa tutkijoiden mukaan, että tietoisuutta lääkkeisiin liittyvistä ympäristöasioista on tarvetta lisätä.

Lähde: Apteekkari.fi