Skip to main content
Lääkkeiden annosjakelupalvelu lisää suosiotaan
Lääkkeiden annosjakelupalvelu lisää suosiotaan
Apteekin annosjakelupalvelu on viime vuosina lisännyt suosiotaan hoivakodeissa, palvelutaloissa, kotihoidossa ja yksittäisten asiakkaiden keskuudessa. Palvelun käyttäjiä on noin 104 200.

Lääkkeiden annosjakelupalvelu lisää suosiotaan

Apteekin tarjoama annosjakelu sopii henkilölle, joka käyttää paljon lääkkeitä tai ottaa niitä monta kertaa vuorokauden aikana.

Otinko vai enkö ottanut? Jo yhden säännöllisesti käytettävän lääkkeen ottaminen voi unohtua keneltä tahansa. Tilanne mutkistuu, jos on esimerkiksi ikääntynyt tai muistisairas ja käytössä on monia ja usein otettavia lääkkeitä.
Lääkkeiden annosjakelupalvelu varmistaa lääkityksen oikea-aikaisuuden ja turvallisuuden. Siinä asiakas saa apteekista säännöllisesti käyttämänsä tabletti- ja kapselimuotoiset lääkkeet koneellisesti pakattuna kerta-annospusseihin kahdeksi viikoksi kerrallaan.

Lääkkeet ovat pikkupusseissa nauhana rullalla pahvipakkauksen sisällä. Joka ottoajankohdalle on oma pussi, jossa lukee asiakkaan nimi, ottopäivä, kellonaika, lääkkeiden nimet ja tablettimäärät. Rullasta voi joko itse tai vaikkapa läheinen tarkistaa, onko lääke otettu.

Suurin osa lääkkeistä voidaan pakata koneellisesti. Poikkeuksena ovat poretabletit, suussa hajoavat tabletit, nestemäiset lääkkeet, sytostaatit ja vahvat hormonivalmisteet. Myöskään lyhytaikaiset kuurilääkkeet, kuten jotkut antibiootit, eivät kontaminaatioriskin vuoksi käy annosjaeltavaksi. Annosjakelua ei suositella voimakkaasti allergisille.

Apteekki tarkistaa mahdolliset yhteisvaikutukset

Jos haluaa siirtyä annosjakelupalvelun käyttäjäksi, asia on otettava esiin oman lääkärin kanssa. Lääkäri kirjoittaa sähköisen annosjakelureseptin, tarkistaa asiakkaan lääkelistan ja toimittaa sen apteekkiin.

Apteekki selvittää mahdolliset päällekkäislääkitykset ja yhteisvaikutukset sekä tarkistaa lääkkeiden annostukset ja ottoajankohdat. Selvitys edistää asiakkaan turvallista lääkehoitoa.

Lääkitys oikea-aikaisesti, hävikki pienenee, rahaa säästyy

Lääkehoito toteutuu parhaiten, kun ottaa säännöllisesti käytettävät lääkkeet oikein. Pussien järjestys rullassa sekä niiden päällä lukeva päivämäärä ja kellonaika ohjaavat oikeaan käyttöön.

Annosjakelu pienentää lääkehävikkiä. Jos lääkitykseen tulee muutoksia, isoja lääkemääriä ei jää käyttämättä, sillä asiakas saa vain kahden viikon lääkkeet kerrallaan. Tai asiakas voi esimerkiksi kokeilla uutta lääkettä kahden viikon ajan sen sijaan, että ostaisi ison pakkauksen. Jos lääke ei sovikaan, säästyy rahaa ja lääkehävikki pienenee.

Hoivakodeissa ja kotihoidossa annosjakelupalvelu vapauttaa henkilöstön aikaa hoitotyöhön, koska se ei kulu lääkkeiden jakamiseen dosetteihin.

Säästöä syntyy myös siitä, että koneellisessa annosjakelussa hinta tablettia kohden on matala, koska lääkkeet jaellaan isoista pakkauksista, joissa tabletin tai kapselin yksikköhinta on matalampi.

Käyttäjän lisäksi säästyneistä euroista hyötyy yhteiskunta, jonka korvaamia lääkkeitä ei mene hukkaan.

Pienempien lääketoimitusten vuoksi kotiin ei myöskään kerry turhia käyttämättömiä lääkkeitä, jotka voivat mennä sekaisin. Lisäksi koneellisesti pussitetuissa kerta-annoksissa tulee minimaalisesti virheitä verrattuna käsin dosetteihin tehtyyn jakeluun.

Hoivakodeissa ja kotihoidossa annosjakelupalvelu vapauttaa henkilöstön aikaa hoitotyöhön, koska se ei kulu lääkkeiden jakamiseen dosetteihin.

Lähteet: Kela, Fimea, Apteekki.fi

iso pasi pastilli

 

Kelalta korvauksia palkkioon

Apteekit hinnoittelevat tarjoamansa lääkkeiden annosjakelupalvelun itsenäisesti. Kela korvaa 75 vuotta täyttäneelle asiakkaalle apteekin perimästä annosjakelupalkkiosta 40 prosenttia tai maksimissaan 1,26 e/viikko, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Asiakkaalla on annosjakelun alkaessa käytössä vähintään kuusi annosjakeluun soveltuvaa korvattavaa lääkettä.
  • Lääkäri on tarkastanut, että asiakkaalla ei ole tarpeettomia, keskenään yhteen sopimattomia tai päällekkäisiä lääkityksiä.
  • Lääkäri on arvioinut annosjakeluun siirtymisen tarpeelliseksi ja tehnyt potilaan lääkemääräykseen merkinnän ”annosjakelu”.

Lähteet: Kela, Fimea, Apteekki.fi