Skip to main content
Itsehoitolääkkeiden hinnoittelu vapautui osittain
Itsehoitolääkkeiden hinnoittelu vapautui osittain

Itsehoitolääkkeiden hinnoittelu vapautui osittain

Lääkelain muutos antaa apteekeille mahdollisuuden hinnoitella myymänsä itsehoitolääkkeet aiempaa vapaammin.

Suomen lääkelaki muuttui huhtikuun alussa niin, että itsehoitolääkkeille on nyt asetettu enimmäis- ja vähimmäishinta. Apteekit voivat itse määritellä myyntihinnan niiden puitteissa ja kilpailla hinnoilla pienentämällä itsehoitolääkkeistä saamaansa katetta. Muutos ei koske reseptilääkkeitä.

– Täysin vapaasti eivät apteekit saa jatkossakaan määritellä itsehoitolääkkeiden hintoja. Niiden vähittäismyyntihinta on enintään valtioneuvoston asetuksella säädettävän lääketaksan mukainen vähittäishinta tai vähintään valtakunnallisesti käytössä oleva tukkuhinta. Näiden raamien sisällä apteekit voivat määritellä hinnan huomattavasti vapaammin kuin aikaisemmin, jolloin sitä ei voinut itse tehdä ollenkaan, selventää lakimies Juliana Raitis Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeasta.

Lääkelain muutoksen myötä itsehoitolääkkeille on asetettu enimmäis- ja vähimmäishinta, joiden puitteissa apteekit voivat määritellä myyntihinnan.

Lakimuutoksen ulkopuolelle jäi muutamia itsehoitolääkkeitä, joiden ostaminen edellyttää farmasian ammattilaisen lisäneuvontaa apteekissa. Niitä ovat esimerkiksi naprokseenia sisältävä kipulääke, orlistaattia sisältävä laihdutuslääke, sumatriptaania sisältävä migreenilääke ja jälkiehkäisyvalmisteet.

Apteekki voi itse päättää, laskeeko se itsehoitotuotteen hintaa pysyvästi vai onko hinta voimassa vain tietyn ajan. Lain mukaan apteekkien on pidättäydyttävä sellaisten tuotteiden hintojen alentamisesta, joiden vaikuttavuudesta ei ole näyttöä tai joiden käyttö on itselääkityksen Käypä hoito -suosituksen vastaista.

Hallitus haluaa parantaa lääkehuollon kustannustehokkuutta

Raitis kertoo, että monissa muissa maissa hintakilpailu on hyvin laajasti käytössä varsinkin itsehoitolääkkeissä. Suomen tähänastinen käytäntö on ollut poikkeuksellinen.

Itsehoitolääkkeiden hintasääntelyn muuttaminen liittyy pitkään käytyyn laajempaan keskusteluun koko apteekkisääntelyn vapauttamisesta. Nyt tehdyn lakimuutoksen taustalla on Sanna Marinin hallituksen poliittinen tahtotila.

Monet apteekkarit kokevat muutoksen asettavan eri puolilla Suomea asuvat ihmiset eri asemaan.

Hallitus perusteli itsehoitolääkkeiden hintasääntelyn muuttamista eduskunnalle seuraavasti vuonna 2021: ”Hallitusohjelman tavoitteena on lääkehuollon kustannustehokkuuden parantaminen samalla, kun varmistetaan lääketurvallisuus ja muun muassa lääkkeiden saatavuus. Kuluttajanäkökulmasta lääkehuollon kustannustehokkuus paranee, jos hänellä on mahdollisuus saada edullisempia lääkkeitä. Tämä edellyttää sitä, että kyseenalaistetaan perinteinen ajatus siitä, että lääkkeiden tulee olla kaikille samanhintaiset. Yhteiskunnallisesti on kuitenkin samalla tärkeää taata, että lääkkeiden hinnat pysyvät kohtuullisena, eikä lääketurvallisuus vaarannu.”

Samanhintaisuusperiaate romuttuu

Monet apteekkarit kokevat muutoksen asettavan eri puolilla Suomea asuvat ihmiset eri asemaan.

– Lakimuutos romuttaa lääkkeiden samanhintaisuusperiaatteen Suomessa. Uhkana on, että voi käydä samalla tavalla kuin polttonesteiden hinnan kanssa, eli että hinta on matalampi etelän keskuksissa kuin täällä pohjoisessa. Lääkkeet eivät ole mikään kulutushyödyke, vaan niitä ostetaan vain tarpeeseen, jolloin hinta ei ole ratkaiseva tekijä, sanoo apteekkari Juha Keskitalo Saarenkylän apteekista Rovaniemeltä.

Keskitalo toteaa seuraavansa tilannetta apteekissaan ja arvelee, ettei siellä todennäköisesti lasketa ainakaan kaikkien itsehoitotuotteiden hintoja.

– Tarkistamme joidenkin yksittäisten tuotteiden hintoja ja voimme tilapäisesti laskea kausiluontoisten valmisteiden, kuten allergialääkkeiden, hintoja. Hintojen vapautuminen nousee luultavasti yhdeksi kilpailukeinoksi ennemmin apteekkien verkkokaupassa kuin kivijalassa.

sq keskitalo

Apteekkari Juha Keskitalo ei soisi, että pohjoissuomalaiset maksavat lääkkeistään enemmän kuin etelän keskusten asiakkaat.