Skip to main content
Apteekit huolehtivat ympäristövastuusta
Apteekit huolehtivat ympäristövastuusta

Apteekit huolehtivat ympäristövastuusta

Apteekit pyrkivät myymään vain tarpeellisia ja käyttöön tulevia lääkkeitä.

Lääkeneuvonnan avulla apteekin henkilökunta pyrkii huolehtimaan, että asiakkaalle myydään vain hänen tarvitsemiaan lääkkeitä. Samalla vähennetään lääkejätteen syntyä. Myös lääkehoidon onnistumisen tukeminen, se että ihminen todella käyttää ostamansa lääkkeet, on ympäristöteko.

Suomessa apteekit ottavat asiakkaidensa lääkejätteen vastaan ja huolehtivat sen asianmukaisesta jatkokäsittelystä. Lääkejätteet käsitellään niin, ettei haitallisia aineita pääse esimerkiksi viemärin kautta vesistöihin.

Rovaniemeläisen Saarenkylän apteekin apteekkari Juha Keskitalo kertoo, että ihmiset ovat melko valveutuneita lääkejätteen tuojia.

– Kevätsiivouksen jälkeen tuodaan usein tarvittaessa käytettäviä lääkkeitä, jotka ovat menneet vanhoiksi. Esimerkiksi kyypakkauksia ja allergialääkkeitä. Isoja määriä käyttämättömiä lääkkeitä tuodaan, kun siivoillaan kaappeja ihmisen poismenon jälkeen, Keskitalo kertoo.

Apteekissa syntyy jonkin verran myös omaa lääkejätettä. Rovaniemellä jätteen jatkokäsittelystä huolehtii kunta.

Ympäristövastuullista ajattelua toteutetaan lääkejätteen käsittelyn lisäksi kaikessa muussakin Saarenkylän apteekin liiketoiminnassa. Tilojen remonttien yhteydessä huomioidaan aina ympäristö, ja esimerkiksi vanhoja hehkulamppuvalaisimia korvataan ympäristöystävällisemmillä vaihtoehdoilla.

Lisäksi ympäristövastuu näkyy Saarenkylän apteekin tavallisessa arjessa. Valaistukseen sekä muuhun sähkönkäyttöön ja myös lämmitykseen kuluvan energian kulutus pyritään pitämään pienenä. Lääkejätteen lisäksi kaikki muukin jäte lajitellaan asianmukaisesti.

Myös lääkekuljetuksissa huomioidaan ympäristövaikutus.

– Sähköautoja emme voi vielä etäisyyksien takia käyttää, mutta pyrimme kuljetuksissamme muuten mahdollisimman vihreisiin valintoihin.

Keskitalo kertoo, että lääkeyhtiöidenkin ympäristöajattelu näkyy apteekissa. Pakkaustapoihin haetaan uusia, ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja. Osa lääkevalmistajista on esimerkiksi jättänyt muovipurkkipakkauksien ympäriltä kartonkipakkauksen pois.

Näin minimoit lääkejätteiden haitat

 • Tarkista lääkekaappisi säännöllisesti ja poista sieltä vanhentuneet tai käyttämättä jääneet lääkkeet.
 • Poista reseptilääkkeistä ohjeliput tietosuojan takia.
 • Ota vanhat tai käyttämättä jääneet tabletit ja kapselit pois kartonkipakkauksistaan, pakkaa ne läpipainopakkauksissaan, purkeissaan tai irrallisina läpinäkyvään muovipussiin, ja vie ne apteekkiin.
 • Tee käytetyt lääkelaastarit käyttökelvottomiksi taittamalla laastarin liimapinnat vastakkain ja laita laastari takaisin suojapussiin, jos sellainen on vielä jäljellä.
 • Palauta nestemäiset lääkkeet, voiteet ja aerosolit apteekkiin omissa pakkauksissaan. Varmista että nestemäiset lääkkeet eivät vuoda.
 • Toimita jodipitoiset lääkkeet ja elohopeakuumemittarit apteekkiin muusta lääkejätteestä erillään.
 • Palauta sytostaattia sisältävät lääkejätteet (syövän hoidossa käytettävät lääkkeet ja esimerkiksi metotreksaattia sisältävät valmisteet) erillisessä muovipussissa ja alkuperäispakkauksissaan.
 • Palauta ruiskut ja neulat erillään lääkejätteistä, esimerkiksi pakattuna läpäisemättömään muovipulloon tai lasipurkkiin.
 • Älä koskaan heitä lääkejätteitä sekajäteastiaan, koska ne voivat joutua esimerkiksi lasten ulottuville.
 • Älä huuhdo lääkejätteitä viemäriin, sillä jos lääkeaineet joutuvat ympäristöön, ne voivat vaikuttaa maaperän ja vesien mikrobilajistoon tai eläin- ja kasvikuntaan.
 • Palauta lääkejäte aina apteekkiin tai kunnan järjestämään hävityspisteeseen, josta ne lähetetään vaarallisen jätteen käsittelylaitokselle. Yllä mainitut ohjeet pätevät myös, kun palautat lääkejätteitä kunnan hävityspisteeseen. Kotitalouksien lääkejätteen voi viedä apteekkiin maksutta.

Lähde: Fimean verkkosivusto

Tutustu myös Lääkkeetön Itämeri -kampanjaan!

Löydät Lääkkeetön Itämeri -sivustolta lisätietoa lääkejätteen hävittämisestä ja sen merkityksestä ympäristölle.

”Lääkkeet eivät yksin pilaa Itämerta ja vesistöjä. Niiden huonoon tilaan on monta syytä. Itämeri on matala, vähävetinen ja suljettu merialue, joten se on erityisen herkkä ympäristöuhille. Itämerta ja muita vesistöjä saastuttaa erityisesti asutus, jätevedet, liikenne ja maatalous – mutta myös jokaisen meidän toimet vaikuttavat.”

laakkeetonitameri.fi