Skip to main content
Antibioottien kulutus laskee Suomessa
Antibioottien kulutus laskee Suomessa
Ajankohtaista

Antibioottien kulutus laskee Suomessa

Suomessa kulutetaan antibiootteja vähemmän kuin EU-maissa keskimäärin. 

Antibioottien kokonaiskulutus on laskenut lähes 20 prosenttia vuosina 2019–2020. Kulutusta on vähentänyt erityisesti koronapandemia.

– Korona-aikana sairaaloiden antibioottien kulutuksen vähenemiseen ovat vaikuttaneet muun muassa hankaluudet perusterveydenhuollon palveluiden saatavuudessa, ei-kiireellisten leikkausten peruuntumiset sekä pitkäaikaissairauksia sairastavien potilaiden sairaalahoitojaksojen väheneminen, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkija Katja Koukkari.

Avoterveydenhuollossa antibioottien kulutuksen laskua selittävät sosiaalisten kontaktien välttäminen, käsihygienian edistäminen, yskimisetiketti ja matkustusrajoitukset, sillä toimet ovat vähentäneet kaikkien hengitystieinfektioiden ja suolistoinfektioiden esiintymistä.

Bakteerilääkkeiden kulutus Suomessa on ollut vähäisempää kuin EU:n alueella keskimäärin, mutta kuitenkin runsaampaa kuin muissa Pohjoismaissa. Ero Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä on kaventunut.

Antibioottiresistenssin tilanne pysynyt vakaana

Antibioottiresistenssin tilanne on pysynyt THL:n mukaan melko vakaana sekä Suomessa että Euroopassa, mutta tilanne vaihtelee edelleen suuresti eri maiden välillä.

Vuosia jatkunut monille eri antibiooteille vastustuskykyisten bakteereiden lisääntyminen Euroopassa on THL:n mukaan huolestuttavaa.

– Antibioottiresistenssi on edelleen vakavasti otettava ongelma ja suuri uhka kansanterveydelle sekä Euroopassa että maailmanlaajuisesti. Monet infektiot ovat ehkäistävissä muun muassa hyvällä käsihygienialla ja rokotuksilla. Samalla vähennetään mahdollista antibioottihoidon tarvetta ja sitä kautta antibioottiresistenssiä, sanoo THL:n erikoistutkija Kati Räisänen

Antibioottien käyttö eläimille vähentynyt Suomessa

Eläinten antibiootteja myytiin Suomessa vuonna 2020 vähemmän kuin koskaan aikaisemmin, selviää tuoreesta Ruokaviraston, Fimean ja Helsingin yliopiston yhteisestä FINRES-Vet 2020 -raportista.

Tuotantoeläinten määrään suhteutettu antibioottien myynti väheni selvästi vuonna 2020. Myös seuraeläinten antibioottien myynnin lasku jatkui ja erityisesti väheni antibioottien käyttö turkiseläinten lääkerehussa. 

Pitkäjänteinen työ eläinten sairauksien ehkäisemisessä ja antibioottien maltillinen käyttö heijastuvat Ruokaviraston mukaan myös bakteerien antibioottiresistenssitilanteeseen. Eläimistä eristettyjen bakteerien vastustuskyky antibiooteille on pysynyt Suomessa pääasiassa vähäisenä.

Lähde: Apteekkari.fi