Annosjakelu lisää lääketurvallisuutta
Annosjakelu lisää lääketurvallisuutta
Apteekkari Juha Päivärinta Kouvolan Hansa-apteekista kertoo annosjakelun helpottavan lääkkeiden päivittäistä ottamista.
Apteekki palvelee

Annosjakelu lisää lääketurvallisuutta

Kun lääkkeet ovat annoskohtaisessa kertakäyttöpussissa, jossa lukee lääkkeiden nimi ja annostus sekä ottoaika, sekaannukset minimoituvat.

Apteekin annosjakelupalvelu on lisännyt suosiotaan hoivakotien, palvelutalojen ja kotihoidon lisäksi yksittäisten asiakkaiden keskuudessa. Siinä apteekki toimittaa asiakkaan säännöllisesti käyttämät lääkkeet valmiiksi jaettuina kahdeksi viikoksi kerrallaan. Ne ovat joko pikkupusseissa nauhana rullalla pahvipakkauksen sisällä tai kertakäyttöisessä dosetissa.

Annosjakelu sopii henkilöille, joilla on käytössään paljon lääkkeitä ja niitä otetaan useita kertoja vuorokaudessa.

– Lääkkeiden ottaminen helpottuu etenkin muistisairailla, iäkkäillä tai kenellä tahansa, jolla on ongelmia lääkkeiden käytön muistamisessa. Omaisille se on hyvä keino varmistaa, että muistisairas tai seniori ottaa lääkkeet oikea-aikaisesti. Rullasta voi helposti tarkistaa, onko näin tehty, sanoo apteekkari Juha Päivärinta Kouvolan Hansa-apteekista.

Vähemmän hävikkiä, turvallisempaa lääkehoitoa

Yksi annosjakelun eduista on pienempi lääkehävikki. Koska asiakas saa vain kahden viikon lääkkeet kerrallaan, niitä ei mene hukkaan, jos lääkitykseen tulee muutoksia. Isoja kuukausien lääkemääriä ei jää käyttämättä.

Kotiin ei myöskään kerry turhia käyttämättömiä lääkkeitä, jotka voivat muistisairailla mennä sekaisin. Lisäksi koneellisessa annosjakelussa virheprosentti on hyvin pieni verrattuna käsin tehtyyn jakeluun.

– Annosjakelu myös tuo säästöä lääkekuluihin. Koneellisessa annosjakelussa hinta tablettia kohden on matala, koska lääkkeet jaellaan isoista pakkauksista, joissa tabletin tai kapselin yksikköhinta on matalampi. Päivärinta valottaa.

Palveluun sisältyy aina ennen ensimmäistä tilausta lääkityksen tarkistus, jossa apteekki selvittää mahdolliset päällekkäislääkitykset ja yhteisvaikutukset sekä tarkistaa lääkkeiden annostukset ja ottoajankohdat.

Annosjakelu tuo säästöä lääkekuluihin ja vähentää lääkehävikkiä.

Kukin apteekki hinnoittelee tarjoamansa annosjakelupalvelun itsenäisesti.

Kela korvaa annosjakelupalkkion 75 vuotta täyttäneelle asiakkaalle, jos tällä on annosjakelun alkaessa käytössä vähintään kuusi annosjakeluun soveltuvaa korvattavaa lääkettä. Lääkärin on myös pitänyt tarkastaa, ettei asiakkaalla ole tarpeettomia, keskenään yhteen sopimattomia tai päällekkäisiä lääkityksiä, arvioida annosjakeluun siirtyminen tarpeelliseksi ja tehdä potilaan lääkemääräykseen merkintä ”annosjakelu”.

Apteekkilehti

Puolueetonta, asiallista ja luotettavaa tietoa terveydestä, lääkkeistä, lääkehoidoista ja hyvinvoinnista.