Skip to main content
Tiedot vaaratapahtumista talteen
Tiedot vaaratapahtumista talteen
Ajankohtaista

Tiedot vaaratapahtumista talteen

Apteekit liittyvät terveydenhuollon HaiPro-järjestelmään.

Apteekeissa on aloitettu terveydenhuollon HaiPro- raportointijärjestelmän pilotointi. HaiPro on selainpohjainen raportointityökalu, jolla ilmoitetaan potilas- ja asiakasturvallisuutta vaarantavia tapahtumia, kuten toimitus- ja reseptipoikkeamia tai lähellä piti -tilanteita.

Mukana on aluksi parikymmentä apteekkia eri puolilta Suomea

HaiPro on ollut laajassa käytössä terveydenhuollossa vuodesta 2007 lähtien. Mukana on sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköitä kaikista sairaanhoitopiireistä, Ahvenanmaata luukun ottamatta. Järjestelmään on tehty jo yli kaksi miljoonaa potilas- ja asiakasturvallisuusilmoitusta.

Järjestelmää kehitetään parhaillaan apteekkiympäristöön soveltuvaksi. Huomioon otetaan esimerkiksi annosjakeluun, itsehoitolääkkeisiin ja etäpalveluihin liittyviä riskejä.
Laaja käyttöönotto apteekeissa tapahtuu syksyllä.

– Tähän mennessä apteekeilla ei ole ollut keinoa välittää systemaattisesti muulle terveydenhuollolle tietoa apteekeissa havaituista vaaratilanteista ja lääkitysturvallisuusriskeistä, kertoo Apteekkariliiton asiantuntijaproviisori Tiina Koskenkorva.

Hän painottaa, että apteekeilla on keskeinen rooli asiakkaan lääkitysturvallisuuden varmistamisessa. Apteekkien ammattilaiset ennaltaehkäisevät vaaratapahtumia esimerkiksi havainnoimalla päivittäin resepteissä ilmeneviä poikkeamia.

– Suomessa avoapteekkeihin tehdään vuodessa yli 60 miljoonaa asiakaskäyntiä. Jokainen kohtaaminen on lääkitysturvallisuuden tarkistuspiste, Koskenkorva sanoo.

Apteekkien osaaminen näkyväksi

Apteekkien tavoitteena on kehittää HaiPron avulla lääkitysturvallisuutta Suomessa yhdessä sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa. Apteekit saadaan samalla integroitua kiinteämmäksi osaksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa.
Vaaratapahtumien raportointi HaiProon on vapaaehtoista, anonyymia ja luottamuksellista. Kun virhe tapahtuu, ei kysytä kuka on syyllinen, vaan miksi virhe tapahtui.

– Inhimillisiä virheitä voi sattua. Niistä ilmoittamalla voidaan tunnistaa tiettyihin tilanteisiin, potilaisiin tai lääkkeisiin liittyviä riskejä ja tehdä muutoksia toimintaan, jotta vastaavat vaaratapahtumat estetään, Koskenkorva sanoo.

Tavoitteena on, että kaikki apteekkien farmaseuttista työtä tekevät koulutetaan HaiPro-osaajiksi.

Huhtikuussa avautui Farmasian oppimiskeskuksen järjestämä verkkokoulutusten sarja, joka käsittelee apteekkien lääkitysturvallisuustyötä käytännönläheisesti.

Kaikista Suomessa tehdyistä HaiPro-ilmoituksista yli 40 prosenttia on lääkehoidon vaaratapahtumia. WHO:n mukaan lääkehoitoon liittyvät virheet ovat maailmanlaajuisesti yksi suurimmista yksittäisistä potilasturvallisuutta vaarantavista tekijöistä terveydenhuollossa.

Lähde: Apteekkari.fi