Mihin tarvitaan apteekkia?
Mihin tarvitaan apteekkia?
Apteekissa tehdään paljon työtä asiakkaan ja yhteiskunnan eteen.

Mihin tarvitaan apteekkia?

Apteekki on terveydenhuollon moniottelija. Apteekissa tehdään paljon työtä asiakkaan ja yhteiskunnan eteen. 

1. Apteekit ovat osa terveydenhuollon kokonaisuutta

Suomessa apteekit ovat osa terveydenhuollon kokonaisuutta. Apteekissa työskentelevät farmaseutit ja proviisorit ovat Valviran valvomia terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Apteekkitoiminnan lähtökohta on Suomessa hoidollinen, ei kaupallinen.

Apteekeissa tehdään paljon asiakasta ja yhteiskuntaa hyödyttävää työtä, joka ei näy ulospäin. Apteekeilla on paljon mm. viranomaisilta tulevia velvoitteita, kuten velvollisuus antaa lääkeinformaatiota, hoitaa asiakkaan puolesta Kela-korvauksien hakeminen ja huolehtia siitä, että apteekin lääkevarastot ovat riittävät alueen asukkaille.

2. Apteekkien neuvontatyö säästää yhteiskunnan varoja

Suomalaiset asioivat apteekissa noin 60 miljoonaa kertaa vuodessa. Tämä on noin kaksi kertaa enemmän, kuin asiointeja muissa terveydenhuollon toimipisteissä. Lääkäri- ja hoitajakäyntejä kertyy vuosittain 25 miljoonaa ja hammaslääkärikäyntejä 10 miljoonaa. Apteekkiin asiakas voi tulla maksutta ja aikaa varaamatta.

Onkin laskettu, että apteekkien lääkeneuvonta säästää vuositasolla noin kuusi miljoonaa lääkärikäyntiä, 4,4 miljoonaa päivystyskäyntiä sekä 5,2 miljoonaa lääkemääräystä, jotka muuten kirjoitettaisiin mahdollisesti turhaan. Tutkimuksissa on myös todettu apteekkien neuvontatyön vähentävän terveydenhuollon kuormitusta ja säästävän vuosittain lähes miljardi euroa terveydenhuollon kustannuksia.

3. Apteekeissa neuvotaan lääkkeiden oikeaan ja turvalliseen käyttöön

Apteekit ovat terveydenhuollon matalan kynnyksen ensipisteitä. Ne jakavat ilmaista tietoa terveyden hoitamisesta ja hyvinvoinnin säilyttämisestä, tukevat lääkehoidon onnistumista sekä neuvovat itsehoidossa. Apteekeilla on halu ja mahdollisuus myös lisätä tätä osaamistaan.

Apteekeissa neuvotaan lääkkeiden oikeaan ja rationaaliseen käyttöön. Usein asiakkaan kanssa keskusteltaessa tullaan myös siihen tulokseen, että asiakas ei tarvitsekaan lääkehoitoa vaivaansa. Viikoittain tulee vastaan myös tilanteita, joissa asiakasta kehotetaan hakeutumaan lääkäriin. Näin apteekki auttaa osaltaan rationaalisen lääkehoidon toteutumisessa kartoittamalla asiakkaan hoidon tarvetta ja oman ammattitaitonsa avulla pystyy suosittelemaan oikeaa hoitoa tai mahdollista lisätutkimusta oikean hoidon löytämiseksi.

Apteekin ammattilaisilla on korkea etiikka, etusijalla on aina asiakkaan hyvinvointi, ei myynti.

4. Apteekki on helposti tavoitettava

Jokaisesta Suomen kunnasta löytyy apteekki, useimmista useampikin. Haja-asutusalueilla apteekki on usein viimeinen terveydenhuollon toimipiste, joka kunnasta löytyy muiden palvelujen lähdettyä. Kaupungeissa apteekit ovat sijoittuneet yhä useammin kauppakeskuksiin eli sinne, missä ihmiset muutoinkin liikkuvat.
Apteekit ovat viime vuosina pidentäneet aukioloaikojaan, ja nykyisin apteekit ovatkin auki pitkään.

5. Apteekki tukee lääkehoidon onnistumista ja tekee kansanterveystyötä

Apteekissa neuvotaan lääkkeiden oikeaan käyttöön. Esimerkiksi erilaista annostelua vaativat lääkkeet, kuten hengitettävät astmalääkkeet, toimitetaan usein hyvinkin erilaisissa annostelulaitteissa. On tärkeää, että asiakkaalle neuvotaan yksityiskohtaisesti, miten annostelulaitetta käytetään. Näin varmistetaan että lääke menee sinne, mihin se on tarkoitettu ja näin saavutetaan lääkkeen paras mahdollinen vaikuttavuus.

Pitkäaikaissairaudet, kuten sydän- ja verenpainetaudit sekä astma ja diabetes, vaativat säännöllisten lääkäri- ja hoitajakäyntien ohella myös neuvontaa. Lääkärikäyntejä kertyy usein vain yksi vuodessa tai jopa harvemmin. Apteekissa potilas sen sijaan asioi säännöllisesti kolmen kuukauden välein tai jopa useammin. Kysymällä asiakkaan hoitotasapainosta esimerkiksi verenpainearvojen osalta voidaan varmistua, että hoito on tasapainossa tai ohjata potilas tarvittaessa lääkärikontrolliin.

Apteekit tekevät myös aktiivisesti kansanterveystyötä muiden terveydenhuollon toimijoiden ja potilasjärjestöjen kanssa.

6. Lääkkeiden hyvä saatavuus

Apteekeissa varastoidaan lääkkeitä apteekin sijaintialueella sijaitsevien asiakkaiden käyttöön. Apteekkari vastaa henkilökohtaisesti alueensa lääkehuollon toteutumisesta. Tähän vastuuseen kuuluu oleellisena osana lääkevarastosta huolehtiminen. Näin mahdollisten lääkepuutostilanteiden sattuessa apteekit pystyvät osaltaan varmistamaan, että elintärkeitä lääkkeitä riittää suomalaisten käyttöön.

Apteekkien varastot ovat kattavia ja lääkkeitä on hyvin saatavilla. Suomi pärjääkin hyvin kansainvälisissä vertailuissa lääkkeiden saatavuudessa. Lääkkeiden saatavuuteen ei vaikuta asuinpaikkasi, vaan tärkeimmät lääkkeet löytyvät niin suurten kuin pientenkin taajamien apteekeista.

7. Lääkkeet ovat saman hintaisia

Asuitpa sitten Mannerheimintiellä Helsingissä tai Utsjoella Norjan rajan tuntumassa, saat lääkkeesi samaan hintaan. Lääkkeiden hinnan määrää yhteiskunta, ei apteekki. Apteekit eivät näin ollen voi kilpailla lääkkeiden hinnoilla, mutta hyvällä palvelulla kylläkin. Sääntelyllä taataan tasa-arvoisuus ja hyvä lääkkeiden saatavuus.

8. Apteekit toimivat "KELAn toimipisteenä"

Apteekit hoitavat KELAn puolesta lääkkeiden suorakorvausmenettelyä, jonka ansiosta asiakas saa hänelle oikeutetun KELAn korvauksen suoraan apteekista. Mikäli näin ei olisi, joutuisivat lääkkeiden käyttäjät hakemaan kela-korvaukset erikseen.

Tämä apteekin työ säästää valtavasti sekä asiakkaiden että yhteiskunnan aikaa ja vaivaa -puhumattakaan kustannuksista.

Apteekki myös valvoo KELAn puolesta lääkkeiden säännöllistä käyttöä. Lääkkeitä toimitetaan KELA-korvattuna vasta sitten, kun edelliset lääkkeet on suunnilleen käytetty loppuun. Näin vähennetään lääkehävikkiä ja samalla säästetään yhteiskunnan kustannuksia.

9. Apteekki toimii lääkejätteiden kierrätys- ja keräyspisteenä

Apteekit hoitavat kuntien puolesta jätehuoltoa lääkkeiden osalta, ja kunnat ovatkin ulkoistaneet lääkejätteiden keräämisen apteekeille. Apteekit eivät saa tästä toiminnasta mitään korvausta, mutta saavat samalla hävittää omat lääkejätteensä saman keräyksen kautta maksutta. Suomalaiset palauttavat lääkejätteensä kiitettävän hyvin apteekkeihin. Laaja, koko maan kattava apteekkiverkosto, palvelee hyvin tässä tehtävässä. Tällä toiminnalla suojellaan ympäristöä ja vesistöjämme.

10. Apteekki on monipuolinen

Apteekit kilpailevat hyvällä ja monipuolisella palvelulla. Apteekit ovat kehittäneet ja kehittävät jatkuvasti lisäpalveluja, jotka hyödyttävät apteekin asiakkaan hyvinvointia ja lisäävät lääketurvallisuutta. Tällaisia palveluja ovat mm. terveydenhoitajan vastaanottotoiminta, lääkehoidon kokonaisarviointi, annosjakelupalvelut, erilaiset neuvontapalvelut jne.

11. Apteekin osaamistaso on korkea

Noin 70 prosenttia suomalaisten apteekkien henkilökunnasta on korkeakoulutettuja. Tämä on huomattavasti enemmän kuin muissa Pohjoismaissa.
Apteekit panostavat osaamiseensa ja hyvään asiakaspalveluun. Asiakkaiden neuvontaan käytetty aika on moninkertainen verrattuna esimerkiksi Ruotsiin, jossa asiaa selvitettiin äskettäin. Vuosi vuoden jälkeen suomalaiset apteekit saavatkin kiitosta ammattitaidostaan ja hyvästä palvelusta sijoittumalla erilaisissa palvelu- ja luotettavuustutkimuksissa kärkipaikoille.
Apteekin työtä ohjaa terveydenhuollon ammattilaisena toimiminen, ei lääkemyynnin kasvattaminen.

12. Apteekin verorahat jäävät Suomeen

Apteekin omistaa suomalainen apteekkari. Apteekit ovat henkilöverotuksen piirissä, joten apteekit tuottavat enemmän verotuloa kuin normaali yhtiöverotus. Verotulot myös jäävät Suomeen.
Apteekkien toiminta ja lääkkeiden hinnoittelu on säänneltyä, joka myös pitää hinnat kurissa. Ilman sääntelyä lääkkeiden hinnat lähtisivät nousuun, kuten on käynyt maissa, joissa apteekkisääntely on purettu. Näissä maissa myös apteekkien verotulo on siirtynyt pois kotimaasta ulkomaisten, kaupallisten suuromistajien myötä.

13. Apteekki työllistää

Koska apteekkityö on pitkälle ihmisten kohtaamista ja neuvomista, se myös työllistää paljon. Apteekit myös tarjoavat harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja nuorille alaa opiskeleville tai alasta kiinnostuneille.

14. Apteekki katsoo tulevaisuuteen

Apteekki on dynaaminen ja kehittyvä osa terveydenhuoltoa. Apteekit ovat olleet eturintamassa ottamassa käyttöön uutta tekniikkaa ja hyödyntäneet digitalisaatiota tehokkaasti. Näistä mainittakoon tehokkaat ja ajan tasalla pysyvät tietojärjestelmät KELAn kanssa, nettiapteekit, varastorobotit, verkkokaupat, sähköisen asioinnin mahdollistaminen jne.

Apteekkilehti

Puolueetonta, asiallista ja luotettavaa tietoa terveydestä, lääkkeistä, lääkehoidoista ja hyvinvoinnista.