Luotettavuus ei ole pelkkä mielikuva
Luotettavuus ei ole pelkkä mielikuva

Luotettavuus ei ole pelkkä mielikuva

Suomalaiset mieltävät apteekit luotettaviksi ja vastuullisiksi. Sitä apteekit ovatkin, mutta mikä on vastuullisuuden perusta ja mistä luotettavuus syntyy?

Punavuoren apteekin apteekkari Anna Schoultz haastatteli kansanedustajia liiketoimintajohtamisen (MBA) pro gradu -työtään varten vuonna 2019. Häntä kiinnostivat päättäjien näkemykset apteekkitoiminnan vastuullisuudesta.

Schoultz kertoo, että vaikka kansanedustajat pitivät apteekkien vastuullisuutta tärkeänä asiana, heillä ei ollut kovin hyvää käsitystä apteekkien tekemästä työstä vastuullisuuden eteen.

”Koemme itse, että teemme paljon, mutta työmme ei selvästi välity kovin hyvin päättäjille eikä ulos muutenkaan”, Schoultz sanoo.

Keskusteluissa kansanedustajien kanssa nousi esille muun muassa huoli opioidikriisin rantautumisesta Suomeen.

”Sain kertoa päättäjille, että tässä on hyvä esimerkki apteekkitoimintamme vastuullisuudesta. Suomessa ei voisi syntyä samanlaista kriisiä. Terveydenhuollon toiminnan, toimijoiden ja markkinoinnin sääntely ja valvonta on Suomessa aivan eri tasolla kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa. Tämä tuo turvaa potilaalle.”

Sääntelyä, valvontaa ja halu auttaa

Suomalaisen apteekin vastuullisuuden perusta on sääntelyssä ja valvonnassa. Jos apteekkitoiminta vapautuisi tavalliseksi liiketoiminnaksi, apteekkien tekemän työn arvo olisi helppo huomata.

Esimerkiksi lääkitysturvallisuudesta huolehtiminen on apteekkien arkipäivää. Farmaseutti tarkastaa aina asiakkaan lääkkeiden yhteisvaikutukset ja on tarvittaessa yhteydessä hoitavaan lääkäriin.

Apteekkilehti

Puolueetonta, asiallista ja luotettavaa tietoa terveydestä, lääkkeistä, lääkehoidoista ja hyvinvoinnista.