Skip to main content
Lääkäri arvostaa apteekin tarkkuutta ja ammattitaitoa
Lääkäri arvostaa apteekin tarkkuutta ja ammattitaitoa
Yhteistyö ja avunanto apteekin henkilökunnan kanssa on ollut vastavuoroista, kertoo anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri Ville Voipio.
Apteekki palvelee

Lääkäri arvostaa apteekin tarkkuutta ja ammattitaitoa

Apteekki ja lääkärit tekevät tärkeää yhteistyötä asiakkaiden lääkehoidon onnistumiseksi.

Anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri Ville Voipio tuntee apteekin toimintaa läheisemmin kuin moni lääkäri, koska hän toimii Oulun III Hansa Apteekin terveyspisteen vastuulääkärinä. Voipio vastaa esimerkiksi siellä annettavista rokotuksista ja injektioista sekä on konsultoitavissa, vaikkei fyysisesti ole paikalla.

– Teen yhteistyötä terveydenhoitajan kanssa hyvässä hengessä samalla tavalla kuin lääkäri ja hoitaja terveyskeskuksessa mutta puhelimen varassa. Terveyspiste keventää julkisen sektorin kuormaa yksinkertaisilla toimenpiteillä, kuten mittauksilla ja rokotuksilla, hän kertoo.

Pitkään lääkärinä toimineella Voipiolla on hyviä kokemuksia yhteistyöstä apteekkien kanssa. Kynnys kahdensuuntaiseen keskusteluun on hänen mukaansa madaltunut vuosien mittaan.

– Farmaseutit tai proviisorit saattavat soittaa ja kysyä kirjoittamistani lääkemääräyksistä. Monella meistä lääkäreistä on hyvistä hoitosuosituksista huolimatta omia tapoja valita esimerkiksi tietty antibiootti tai verenpainelääke. Varsinkin pienillä paikkakunnilla tämä voi johtaa siihen, ettei apteekissa ole saatavilla kyseistä valmistetta. Apteekista kysytään, voidaanko antaa joku muu lääke tai lykätä aloitusta pari päivää, jotta lääke saadaan tilattua.

Kysymykset sinkoavat myös toiseen suuntaan. Voipio kertoo taannoin pirauttaneensa apteekkiin miettiessään sopivaa hoitovoidetta atopian hoitoon. Hän halusi kuulla, mitä tuotteita oli saatavilla ja millaista palautetta asiakkaat olivat niistä antaneet. Käyttäjien kokemus yhdistettynä apteekin asiantuntemukseen tukivat lääkärin päätöksentekoa paremmin kuin lääkärikirja.

Tarkat silmät huomaavat paljon

Voipio on oppinut vuosien varrella arvostamaan apteekin henkilökunnan äärimmäistä tarkkuutta reseptien toimittamisessa.

Jos reseptiin kirjoitettu lääkkeen annostus poikkeaa tavanomaisesta ja sic!-merkintä puuttuu, apteekki varmistaa asian lääkäriltä. Merkintä on tärkeä, koska se kertoo, että lääkkeen määrääjä ylittää tietoisesti valmisteyhteenvedon mukaisen annostusohjeen tai että lääkemääräys muutoin poikkeaa yleisesti hyväksytyistä hoitokäytännöistä.

Apteekin ammattilaiset huomaavat myös nopeasti, jos asiakkaalle määrätyllä lääkkeellä on jotain negatiivisia yhteisvaikutuksia tämän käyttämien muiden lääkkeiden kanssa.

– Tuntuu, että farmasian ammattilaisilla on joku erityinen tarkkuusgeeni, Voipio naurahtaa.