Proviisori Anne Pusa
Proviisori Anne Pusa
Proviisori Anne Pusa Saarenkylän Apteekista Rovaniemeltä suosittelee lääkehoidon arviointia niin kotihoidon asiakkaille kuin muillekin, jos herää epäilys, ettei lääkityksessä kaikki ole kohdillaan.
Apteekki palvelee

Kotona mahdollisimman pitkään apteekin tuella

Monet apteekin palvelut auttavat vanhuksia ja muita hoitoa tarvitsevia pärjäämään pidempään kotona.

Suomalaiset elävät yhä vanhemmiksi. Kansallisena tavoitteena on, että ikäihmiset asuvat kotonaan mahdollisimman pitkään ja saavat sinne hoivaa ja huolenpitoa.

Apteekki tukee kotihoitoa esimerkiksi tarjoamalla lääkkeiden koneellista annosjakelupalvelua. Kun lääkkeet tulevat pakattuna käteviin kerta-annospusseihin, hoitajan ei tarvitse jakaa niitä dosettiin, mikä vapauttaa aikaa hoitotyöhön. Jakeluvirheet vähenevät, ja lääkehävikki mahdollisissa lääkitysmuutoksissa pienenee, kun lääkkeitä tulee vain kahdeksi viikoksi kerrallaan.

Palveluun sisältyy usein myös lääkityksen tarkistus mahdollisten yhteisvaikutusten varalta. Tarvittaessa lääkitykseen tehdään muutoksia lääkärin kanssa.

– Moni apteekki tarjoaa annosjakelun yhteyteen lääkehoidon arviointipalvelua, jos kotihoidosta tai asiakkaasta tuntuu, ettei lääkitys ole kohdillaan. Apteekin ammattilaiset miettivät, mitä lääkehoidolle voisi tehdä, jotta se toimisi paremmin. He saattavat ehdottaa hoitavalle lääkärille, voisiko jonkun lääkityksen purkaa, koska sillä ei ole ollut tehoa tai siitä on tullut paljon haittavaikutuksia, kertoo proviisori Anne Pusa Saarenkylän Apteekista Rovaniemeltä.

Lääkehoidon arviointi osaksi hoitopolkua

Pusa toivoo, että julkinen terveydenhuolto hyödyntäisi enemmän apteekin osaamista ja että yhteistyö niiden välillä lisääntyisi. Kansalaiset hyötyisivät, jos lääkehoidon arviointi tulisi kiinteäksi osaksi kaikkien hoitopolkua.

– Tutkimusten mukaan vanhusten lääkitys ei aina suju niin kuin sen pitäisi sujua. Lisäksi monella voi olla päällekkäisiä lääkkeitä, jos on ollut hoidossa monessa paikassa. Jos lääkehoidon arvioita ja muutoksia lääkehoitoon tehtäisiin aikaisessa vaiheessa, ei tulisi lääkehaittoja ja useampi vanhus pärjäisi pidempään kotona. Kyse on ennaltaehkäisystä, joka todennäköisesti maksaisi itsensä takaisin isoina säästöinä, Pusa jatkaa.

Apteekkien muita kotihoitoa tukevia palveluita ovat muun muassa reseptien sähköiset uusimispyynnöt lääkärille, lääkkeiden kotiinkuljetus, lääketilaukset verkkopalveluiden kautta, lääkeneuvonta puhelimitse sekä lääkekaapin tarkistus ja vanhentuneiden lääkkeiden hävitys oikealla tavalla.

Saarenkylän Apteekki on huomioinut myös syrjäkylien asukkaat. Sillä on 50 kilometrin päässä Vanttauskoskella palvelupiste, josta saa itsehoitolääkkeitä ja jonka kautta voi tilata reseptilääkkeitä ilman apteekkikäyntiä.

Apteekkilehti

Puolueetonta, asiallista ja luotettavaa tietoa terveydestä, lääkkeistä, lääkehoidoista ja hyvinvoinnista.