Aino Pasanen
Aino Pasanen
Aino Pasanen on löytänyt farmasian alasta oman ammattinsa. Työ ihmisten parissa ja työn monipuolisuus kiehtovat.

Harjoittelu tekee opiskelijasta farmaseutin

Tulevat farmaseutit soveltavat yliopistossa oppimaansa käytäntöön aidossa ympäristössä apteekkiharjoittelussa.

Harva kuopiolaiseen Puijon Apteekkiin poikkeava asiakas tunnistaa Aino Pasasta farmaseuttiopiskelijaksi ilman siitä kertovaa pientä rintakylttiä. Asiakaspalvelu sujuu jo sen verran tottuneesti ja varmoin ottein.

Pasanen opiskelee farmaseutiksi Itä-Suomen yliopistossa kolmatta eli viimeistä vuotta ja suorittaa toista pakollista 13 viikon mittaista apteekkiharjoitteluaan.

– Valmistun heti tämän harjoittelun jälkeen. Sitten jään odottamaan farmaseutin tutkinnon kirjaamista yliopistolta, jotta voin hakea Valviralta lupaa toimia laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä ja työskennellä farmaseuttina, hän kertoo.

Nuori nainen suoritti ensimmäisen opetusapteekkiharjoittelunsa Pielavedellä reilu vuosi sitten. Yliopistossa asiakaskohtaamisia oli simuloitu ja harjoiteltu näytellyissä tilanteissa, joissa opiskelijat esittivät asiakkaita ja farmaseutteja toistensa ja opettajien edessä. Oikeiden asiakkaiden kanssa lääketieto pääsi todelliseen testiin.

– Pärjäsin hyvän asenteen avulla ja kysymällä apua kokeneilta farmaseuteilta, jos oli tarvetta. Edelleen kysyn mieluummin vaikka sata kertaa saman asian kuin teen väärin. Asiakkaan turvallisuus on aina etusijalla. Nyt toisessa harjoittelussa tuntuu joka päivä varmemmalle ja asiakkaiden kohtaaminen on luontevampaa, Pasanen tuumaa.

Jatkossa ehkä proviisoriksi

Pasanen tiesi jo lukiossa haluavansa terveydenhuoltoalalle; työ ihmisten parissa ja heidän auttamisensa tuntui mielekkäältä. Lääkärin ammatti kiinnosti pitkään, kunnes koulussa kävi farmasian opiskelijoita esittelemässä alaansa. Tulevaisuuden suunnitelmat vaihtuivat lennossa, ja ovi yliopistoon farmasian laitokselle avautui ensimmäisellä yrittämällä.

Valittu ala tuntuu edelleen omalta, ja ajatus jatko-opinnoista kiehtoo.

– Aion hakea tänä keväänä proviisorin opintoihin, joihin menee kaksi vuotta lisää. Proviisorilla on enemmän etenemismahdollisuuksia ja tarjolla erilaisia työpaikkoja. Olen aina halunnut haastaa itseäni ja kehittyä. Toisaalta yhtään huono vaihtoehto ei ole tehdä pari vuotta töitä farmaseuttina ja jatkaa opintoja vasta myöhemmin.

Pikkuhiljaa vaativampia tehtäviä

Vuonna 2018 perustettu Puijon Apteekki on toiminut opetusapteekkina syksystä 2019 lähtien ja tarjoaa vuosittain harjoittelupaikan kolmelle opiskelijalle.

– Tulijoita olisi paljon enemmän. Meille tämä lukumäärä on maksimi, jotta pystymme antamaan kulloisellekin opiskelijalle riittävästi aikaa, tukea ja töitä. Koemme, että meillä on velvollisuus kantaa kortemme kekoon, koska farmasian harjoittelupaikat ovat kysyttyjä ja sijaitsemme ihan yliopiston vieressä, kertoo harjoitteluvastaavana toimiva proviisori Markus Lumipuu.

Kun työ alkaa sujua, opiskelija saa toimia itsenäisesti, mutta farmaseutti varmistaa aina reseptin oikeellisuuden ja kuittaa sen Reseptikeskukseen.

Ensimmäinen harjoittelujakso alkaa tutustumisella apteekin toimintaan ja itsehoitotuotteisiin. Opiskelija pääsee pikkuhiljaa palvelutiskiin opettelemaan reseptien toimitusta, joka on farmaseuttisen henkilöstön tärkein tehtävä lääkeneuvonnan lisäksi. Aluksi hän seuraa toimitusprosessia farmaseutin selän takana, kunnes paikkoja vaihdetaan.

Kun työ alkaa sujua, opiskelija saa toimia itsenäisesti, mutta farmaseutti varmistaa aina reseptin oikeellisuuden ja kuittaa sen Reseptikeskukseen. Opiskelijoilla ei ole siihen oikeutta.

Toisen harjoittelun tavoite on syventää opiskelijan lääketietämystä ja asiakaspalvelutaitoja. Lähes valmis farmaseutti pääsee esimerkiksi arvioimaan potilaiden lääkityksiä ja mahdollisia yhteisvaikutuksia.

– Lisäksi saatamme keskustella apteekin taloudesta etenkin niiden harjoittelijoiden kanssa, jotka jatkavat opintojaan proviisoriksi. Maisterivaiheeseen ei enää kuulu apteekkiharjoittelua, Lumipuu selvittää.

Harjoittelu vie ja tuo resursseja

Lumipuu valvoo, että harjoittelu sujuu hyvin ja etenee yliopiston laatiman suunnitelman mukaisesti sekä pitää kaksi arviointikeskustelua opiskelijan kanssa. Opiskelija täyttää itsenäisesti yliopiston laatimaa sähköistä harjoituskirjaa ja tekee sen tehtäviä osittain työajallaan.

Puijon Apteekissa myös apteekin muu henkilöstö osallistuu opiskelijan perehdyttämiseen; esimerkiksi itsehoitotuotteiden hyllyvastaavat neuvovat ”omien” tuotteidensa käyttöä.

– Kun Ainoa perehdytettiin, minä olin jonossa viimeisenä, koska kaikki muut olivat niin innokkaasti mukana. Meillä kaikki suhtautuvat myönteisesti harjoittelijoihin, sillä jokainen on itsekin kokenut saman. Aino on pärjännyt oikein hyvin. Hän on helposti lähestyttävä eikä selvästikään jännitä ihmisten kohtaamista, proviisori jatkaa.

Opiskelijan ohjaus vaatii apteekilta aikaa ja vie resursseja, mutta myös antaa paljon. Etenkin jo pidemmälle opinnoissaan edennyt lähes valmis farmaseutti tuo lisäkäsiä ja kaivattua työvoimaa. Hän pystyy neuvomaan asiakkaita itsehoitotuotteissa ja toimittamaan reseptejä lähes itsenäisesti.

Samalla apteekki varmistaa itselleen talon tapoja tuntevaa reserviä mahdollisiin rekrytointeihin tai lomasijaisuuksiin.

Mikä on opetusapteekki?

Opiskelijat suorittavat pakollisen harjoittelunsa opetusapteekeissa, joita ovat Yliopiston Apteekki sivuapteekkeineen, Itä-Suomen yliopiston apteekki sekä yliopistojen tarkoitukseen hyväksymät yksityiset apteekit ja sairaala-apteekit. Harjoittelusta vastaa apteekkari tai hänen nimeämänsä proviisori.

Harjoittelu tukee opiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden ja työelämätaitojen kehittymistä sekä tutustuttaa apteekin toimintaan ja eri henkilöstöryhmien tehtäviin. Sen aikana opiskelija soveltaa käytäntöön oppimiaan tietoja ja taitoja.

Lähteet: Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot

Apteekkilehti

Puolueetonta, asiallista ja luotettavaa tietoa terveydestä, lääkkeistä, lääkehoidoista ja hyvinvoinnista.