Skip to main content
Biologiset lääkkeet tulevat mukaan lääkevaihtoon
Biologiset lääkkeet tulevat mukaan lääkevaihtoon
Apteekissa varmistetaan, että asiakas osaa käyttää pistettävää lääkettä oikein ja turvallisesti.
Apteekki palvelee

Biologiset lääkkeet tulevat mukaan lääkevaihtoon

Tavoitteena on miljoonien eurojen säästöt valtion lääkekorvauskustannuksiin.

Lääkärin määräämä biologinen lääke voidaan jatkossa vaihtaa apteekissa samankaltaiseen, edullisempaan valmisteeseen eli biosimilaariin.

Biologiset lääkkeet ovat proteiinipohjaisia lääkkeitä, jotka tuotetaan esimerkiksi soluviljelmissä. Ne annostellaan yleensä tiputuksena laskimoon tai pistoksena ihon alle.

Biologiset lääkkeet ja niiden biosimilaarit on todettu tutkimuksissa yhtä tehokkaiksi, laadukkaiksi ja turvallisiksi. Niiden antolaitteet voivat kuitenkin erota hieman toisistaan.

– Biosimilaarissa voi olla vaikkapa pistoksen jälkeen aktivoituva suojamekanismi, jota toisessa valmisteessa ei ole. Erityyppiset antolaitteet, kuten esitäytetyt ruiskut ja esitäytetyt kynät, eivät sen sijaan ole keskenään vaihtokelpoisia, kertoo yliproviisori Tommi Rantalainen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeasta.

Apteekissa varmistetaan, että asiakas osaa käyttää pistettävää lääkettä oikein ja turvallisesti. Lääkkeen toimitustilanteessa käydään läpi mahdolliset erot aiemmin käytössä olevaan valmisteeseen verrattuna ja opastetaan uuden antolaitteen käyttö.

Antolaitteen toimintaa voidaan havainnollistaa apteekissa esimerkiksi pakkausselosteen, demolaitteen tai lääkeyrityksen tuottaman ohjevideon avulla. Varsinainen pistostekniikan ohjaus annetaan kuitenkin muualla terveydenhuollossa.

Vaihto laajenee vaiheittain

Biologisten lääkkeiden apteekkivaihto otetaan käyttöön vaiheittain.

Huhtikuun alussa lääkevaihdon piiriin tulivat enoksapariinivalmisteet, joita käytetään laskimotukosten estoon ja hoitoon. Tammikuussa 2025 lääkevaihto laajenee insuliineja lukuun ottamatta muihin biologisiin lääkkeisiin, joilla hoidetaan esimerkiksi reumaa, psoriaasia, astmaa, syöpää tai tulehduksellisia suolistosairauksia.

Diabeteksen hoidossa käytettävien glargininsuliinien lääkevaihto alkaa huhtikuussa 2025 ja muiden pitkävaikutteisten insuliinien tammikuussa 2026. Lyhytvaikutteiset insuliinit eivät kuulu lääkevaihdon piiriin. Myöskään alle 18-vuotiaiden potilaiden biologisia lääkkeitä ei vaihdeta apteekissa.

Uudistuksella tavoitellaan miljoonien eurojen säästöjä valtion vuosittaisiin lääkekorvauskustannuksiin.

– Biologiset lääkkeet ovat usein todella kalliita. Kun ne otetaan mukaan lääkevaihtoon, saadaan aikaan hintakilpailua ja hintojen laskua, Rantalainen perustelee.