Skip to main content
Apteekkitoiminnan peruspilarit
Apteekkitoiminnan peruspilarit

Apteekkitoiminnan peruspilarit

Suomalaista apteekkijärjestelmää arvostetaan niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Apteekkitoiminnalla on monta peruspilaria, jonka varaan sen toiminta rakentuu.

Apteekin asiakkaat kokevat apteekin vastuulliseksi hyvän ja osaavan palvelun paikaksi, josta saa asiantuntevaa neuvontaa. Apteekkitoiminnan vastuullisuuden perusta on sääntelyssä ja valvonnassa. Jos apteekkitoiminta vapautuisi tavalliseksi liiketoiminnaksi, apteekkien tekemän työn arvo olisi helppo huomata.

Käymme tässä jutussa läpi muutamia keskeisiä peruspilareita, joiden varassa suomalainen apteekki toimii.

Apteekit ovat osa terveydenhuollon kokonaisuutta

Suomessa apteekit ovat osa terveydenhuollon kokonaisuutta. Apteekissa työskentelevät farmaseutit ja proviisorit ovat Valviran valvomia terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Apteekkitoiminnan lähtökohta on Suomessa hoidollinen, ei kaupallinen.

Apteekeilla on paljon viranomaisilta tulevia velvoitteita, kuten velvollisuus antaa lääkeinformaatiota, hoitaa asiakkaan puolesta Kela-korvauksien hakemisen ja huolehtia siitä, että apteekin lääkevarastot ovat riittävät alueen asukkaille.

Apteekkien neuvontatyö säästää yhteiskunnan varoja

Apteekit ovat terveydenhuollon matalan kynnyksen ensipisteitä. Ne jakavat ilmaista tietoa terveyden hoitamisesta ja hyvinvoinnin säilyttämisestä, tukevat lääkehoidon onnistumista sekä neuvovat itsehoidossa. Tutkimuksissa on todettu apteekkien neuvontatyön vähentävän terveydenhuollon kuormitusta ja säästävän lähes miljardi euroa terveydenhuollon kustannuksia vuosittain. Apteekeilla on halu ja mahdollisuus myös lisätä tätä osaamistaan.

Lääkkeiden hyvä saatavuus

Apteekkien varastot ovat kattavia ja lääkkeitä on hyvin saatavilla. Suomi pärjääkin hyvin kansainvälisissä vertailuissa lääkkeiden saatavuudessa. Lääkkeiden saatavuuteen ei vaikuta asuinpaikkasi, vaan tärkeimmät lääkkeet löytyvät niin suurten kuin pientenkin taajamien apteekeista.

Reseptilääkkeet ovat saman hintaisia

Asuitpa sitten Mannerheimintiellä Helsingissä tai Utsjoella Norjan rajan tuntumassa, saat reseptilääkkeesi samaan hintaan. Lääkkeiden hinnan määrää valtiovalta, ei apteekki. Apteekit eivät näin voi kilpailla reseptilääkkeiden hinnoilla, mutta hyvällä palvelulla kylläkin. Sääntelyllä taataan tasa-arvoisuus ja hyvä lääkkeiden saatavuus. Sääntely myös vakauttaa hintoja. Kun muut hinnat nousevat, reseptilääkkeiden hinnat kuluttajille ovat jopa laskeneet.

Apteekki on helposti tavoitettava

Jokaisesta Suomen kunnasta löytyy apteekki, useimmista useampikin. Haja-asutusalueilla apteekki on usein viimeinen terveydenhuollon toimipiste, joka kunnasta löytyy muiden palvelujen lähdettyä. Kaupungeissa apteekit ovat sijoittuneet yhä useammin kauppakeskuksiin eli sinne, missä ihmiset muutoinkin liikkuvat.

Apteekit ovat viime vuosina pidentäneet aukioloaikojaan, ja nykyisin apteekit ovat auki pitkään.

Apteekkivero mahdollistaa syrjäseutujen apteekkien toimintaa

Apteekkien talouteen vaikuttaa keskeisesti myös apteekkivero, jonka apteekit maksavat valtiolle normaalien tulo- ja arvonlisäveron lisäksi. Apteekkivero tuottaa valtiolle yli 190 miljoonaa euroa vuodessa. 

Apteekkiveron suuruus perustuu resepti- ja itsehoitolääkemyynnin liikevaihtoon ja se on progressiivinen. Kaikkein pienimmät apteekit eivät maksa apteekkiveroa lainkaan. Apteekkivero johtaa siihen, että samasta lääkkeestä pieni apteekki saa vähän suuremman katteen kuin iso apteekki. Tämä myös mahdollistaa pienten, heikommin kannattavien apteekkien toiminnan syrjäseuduilla ja pienemmissä kaupungeissa. Näin isommat apteekit käytännössä osallistuvat koko Suomen kattavan lääkehuollon turvaamiseen taloudellisesti.

Apteekki on monipuolinen

Apteekit kilpailevat hyvällä ja monipuolisella palvelulla. Apteekit ovat kehittäneet ja kehittävät jatkuvasti lisäpalveluja, jotka hyödyttävät apteekin asiakkaan hyvinvointia ja lisäävät lääketurvallisuutta. Tällaisia palveluja ovat muun muassa terveydenhoitajan vastaanottotoiminta, lääkehoidon kokonaisarviointi, annosjakelupalvelut ja erilaiset neuvontapalvelut.

Apteekin osaamistaso on korkea

Apteekissa työskentelee korkeasti koulutettu henkilökunta. Apteekit panostavat osaamiseensa ja hyvään asiakaspalveluun. Vuosi vuoden jälkeen apteekit saavat kiitosta ammattitaidostaan ja hyvästä palvelusta sijoittumalla erilaisissa palvelu- ja luotettavuustutkimuksissa kärkipaikoille. 

Apteekin verorahat jäävät Suomeen

Apteekin omistaa suomalainen apteekkari. Apteekit ovat henkilöverotuksen piirissä, joten apteekit tuottavat enemmän verotuloa kuin normaali yhtiöverotus. Verotulot myös jäävät Suomeen.

Apteekkien toiminta ja lääkkeiden hinnoittelu on säänneltyä, joka myös pitää hinnat kurissa. Ilman sääntelyä lääkkeiden hinnat lähtisivät nousuun, kuten on käynyt maissa, joissa apteekkisääntely on purettu. Näissä maissa myös apteekkien verotulo on siirtynyt pois kotimaasta ulkomaisten omistajien myötä.

Apteekkiluvan myöntää Lääkealan- ja turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimea kokeneelle ja ansioituneelle proviisorille.

Apteekki työllistää

Koska apteekkityö on pitkälle ihmisten kohtaamista ja neuvomista, se myös työllistää paljon. Apteekit tarjoavat harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja nuorille alaa opiskeleville tai alasta kiinnostuneille. 

Apteekki on vastuullinen

Sääntelyllä on tärkeä rooli apteekkien työssä. Yhtä tärkeä rooli on myös apteekkien työntekijöiden arvot, jotka vaikuttavat myös apteekin luotettavuuteen. Alalle tuleekin ihmisiä, joille auttaminen on tärkeä motivaattori. Vaikka laki säätelee apteekin toimintaa ja velvollisuuksia, joihin kuuluu esimerkiksi lääkeneuvonnan antaminen, tekevät apteekin työntekijät usein paljon enemmän asiakkaidensa eteen.

Tästä esimerkki on väsymystä valitteleva asiakas, joka on tullut apteekkiin ostamaan rautatabletteja. Jos asiakkaalla ei ole mitattu alhaisia rauta-arvoja, hänelle ei suositella rautatablettien ostoa vaan hänet ohjataan lääkäriin selvittämään väsymysoireen syytä.

Apteekin ammattilaisille onkin tärkeää, että he tekevät asioita vastuullisuus edellä huolimatta siitä, kuuluuko jokin asia velvollisuuksiimme. Apteekkitoiminta on osa terveydenhuoltoa ja sen täytyy toimia eettisesti oikein.

Apteekki katsoo tulevaisuuteen

Apteekki on dynaaminen ja kehittyvä osa terveydenhuoltoa. Apteekit ovat olleet eturintamassa ottamassa käyttöön uutta tekniikkaa ja hyödyntäneet digitalisaatiota tehokkaasti. Näistä mainittakoon tehokkaat ja ajan tasalla pysyvät tietojärjestelmät Kelan kanssa, nettiapteekit, varastorobotit, verkkokaupat ja sähköisen asioinnin mahdollistaminen.