Apteekki tukee hoivakotien työtä
Apteekki tukee hoivakotien työtä
Apteekin hoitaessa hoivakodin lääkehuollon, jää hoitohenkilökunnalla enemmän aikaa varsinaiselle hoitotyölle. Skanssin apteekin farmaseutti Hanna Perkola tarkastaa hoivakotiin menevää asiakkaan lääkitystä.
Apteekki palvelee

Apteekki tukee hoivakotien työtä

Kun väestö ikääntyy, palveluiden tarve ja lääkkeiden käyttö lisääntyvät. Apteekki auttaa hoivakoteja parantamaan lääkehoitoprosessien turvallisuutta ja vapauttaa aikaa käsin tehtävästä lääkkeiden jakelusta siihen kaikkein tärkeimpään eli asukkaiden hoivaan.

Resurssivaje vanhustenhuollossa on noussut otsikoihin viime vuosina. Hoivakotien minimiin mitoitetun henkilökunnan aika kuluu entistä huonokuntoisempien asukkaiden auttamiseen. Kun omat kädet ovat täynnä työtä, tuki turvallisen lääkehuollon järjestämisessä on tervetullutta.

– Apteekki hoitaa hoivakodeille peruslääketilaukset ja käsikauppavalmisteet tarpeen mukaan nopeallakin toimitusajalla. Lisäksi hoidamme reseptien uusinnat, huolehdimme lääkejätteen asianmukaisesta jatkokäsittelystä sekä koulutamme ja neuvomme henkilökuntaa lääkkeisiin liittyvissä asioissa, kertoo Turussa sijaitsevan Skanssin apteekin apteekkari Petri Kumlin.

Annosjakelupalvelu säästää aikaa ja vaivaa

Yhä useampi hoivakoti on ottanut käyttöönsä apteekin tarjoaman lääkkeiden koneellisen annosjakelun. Siinä apteekki toimittaa asukkaan säännöllisesti käyttämät reseptilääkkeet valmiiksi annospusseihin jaettuina kahdeksi viikoksi kerrallaan.

– Hoitajien aika ei enää mene lääkkeiden jakeluun käsin vaan he voivat käyttää säästetyn ajan asukkaiden hoivaamiseen. Palvelun kaikkein tärkein etu on entistä parempi lääketurvallisuus, koska inhimilliset virheet jäävät pois. Koneellisen annosjakelun virheet ovat häviävän pieniä, ehkä promillen luokkaa.

Asukas puolestaan säästää lääkekuluissa, sillä apteekki käyttää palvelussa aina edullisimpia valmisteita. Mahdollisten lääkitysmuutosten tai -kokeilujen yhteydessä lääkkeitä ei jää hukkaan monen kuukauden määriä, koska apteekki toimittaa kerrallaan vain kahden viikon lääkkeet.

Palvelu sisältää lääkehoidon kokonaisarvioinnin ennen aloitusta. Apteekki selvittää, soveltuvatko käytössä olevat lääkkeet jakeluun ja onko niillä mahdollisesti jotain yhteisvaikutuksia. Esimerkiksi syöpälääkkeet eivät sovellu koneelliseen jakeluun kontaminaatiovaaran tai liian pehmeän olomuotonsa vuoksi.

Kumlin näkee hoivakotien turvallisessa lääkehuollossa ’pyhän kolminaisuuden’: lääkäri määrää hoidon, apteekki vastaa lääkkeiden toimittamisesta ja hoitajat huolehtivat siitä, että asukas saa ne oikein ja ajallaan.

Lääkkeiden automatisoitu annosjakelu lisää koko ajan suosiotaan myös kotihoidon ja yksityisasiakkaiden keskuudessa.

Apteekkilehti

Puolueetonta, asiallista ja luotettavaa tietoa terveydestä, lääkkeistä, lääkehoidoista ja hyvinvoinnista.