Apteekki saa kävijöiltä kiitosta
Apteekki saa kävijöiltä kiitosta
Suomalaiset haluavat apteekin pysyvän terveydenhuollon toimipisteenä. Apteekin ei toivota muuttuvan erikoiskaupan suuntaan.

Apteekki saa kävijöiltä kiitosta

Tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaiset ovat tyytyväisiä apteekkeihin terveydenhuollon ensipisteinä.

Peräti 93 prosenttia suomalaista on tyytyväinen apteekkeihin yleisesti ja yhtä moni myös viimeisimpään apteekkikäyntiinsä. Tyytyväisyyttä saavat aikaan etenkin apteekin sijainti, apteekkihenkilökunnan ammattitaito ja asiantuntijuus, asioinnin helppous, aukioloajat, palvelualttius ja neuvonta.

Tiedot käyvät ilmi Suomalaisten apteekkiasiointi 2020 -seurantatutkimuksesta, jonka Taloustutkimus Oy toteutti Suomen Apteekkariliiton toimeksiannosta.

– Teetämme tutkimuksen vähintään parin vuoden välein, jotta saamme tärkeää tietoa kansalaisten mielipiteiden mahdollisista muutoksista. Tulosten pohjalta mietimme aina, mitä voimme asioille tehdä. Esimerkiksi edellisen tutkimuksen jälkeen apteekkien aukioloaikoja on pidennetty, mikä näkyi nyt tyytyväisyyden pienoisena kasvuna, kertoo Apteekkariliiton viestintäjohtaja Erkki Kostiainen.

Vuosien mittaan tulokset eivät ole muuttuneet kovin paljon. Yleistrendinä Kostiainen on huomannut, että mitä iäkkäämpiä vastaajat ovat, sitä tyytyväisempiä he ovat. Myös mitä enemmän haastatellut käyvät apteekissa, sitä tyytyväisempiä he ovat apteekkiin.

– Nämä nyt saadut todella hyvät luvut – erittäin tyytyväisiä 50 prosenttia ja 43 prosenttia melko tyytyväisiä – osoittavat, että apteekit ovat pärjänneet hienosti. Tyytymättömien osuus on erittäin pieni, vain parin prosentin luokkaa.

Tulosten mukaan tyytymättömyyttä aikaansaavat hinnat ja hidas palvelu tai jonotus. Myös lääkkeiden huono saatavuus nousi esiin. Taustalla ovat lääkkeiden saatavuushäiriöt, joiden syyt juontavat apteekkia paljon pidemmälle lääke-aineiden globaaliin saatavuuteen ja keskitettyyn valmistukseen usein Aasiassa.

Lääkeneuvonta koetaan tarpeelliseksi

Apteekki on matalan kynnyksen terveydenhuollon ensipiste, jossa on noin 60 miljoonaa vuotuista asiakaskäyntiä eli lähes tuplasti sen, mitä muissa terveyspalveluissa yhteensä. Kostiaisen mukaan asiakkaiden korkea tyytyväisyysaste kertoo siitä, että apteekit vastaavat asiakkaiden odotuksiin ja myös siitä, miten tärkeää asiakkaille on päästä paikkaan, jonne ei tarvitse ajanvarausta ja jossa saa neuvoja terveydenhuollon ammattilaiselta.

– Nykypäivänä esimerkiksi netti ja sosiaalinen media ovat täynnä tietoa, joka ei aina pidä paikkaansa. Moni asiakas käy varmistelemassa lukemaansa apteekissa ja tukeutuu siellä ammattilaisten osaamiseen, hän sanoo.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että aiemmasta poiketen asiakkaat saavat nyt enemmän lääketietoa apteekista kuin lääkäreiltä. Kostiainen arvelee, että taustalla on lääkäreiden kiire. Sen myötä apteekin rooli lääketiedon lähteenä on kasvanut.

Ei kiitos erikoiskaupalle

Haastatelluilta kysyttiin myös, pitääkö apteekkitoimintaa kehittää terveydenhuollon vai erikoiskaupan lähtökohdista. Ensin mainittu painottaa lääkehoidon onnistumista ja varmistamista sekä terveyden edistämistä, kun taas jälkimmäisessä korostuu liiketoiminta.

– Viesti on ihan selvä. Suomalaiset haluavat, että apteekki pysyy apteekkina ja terveydenhuollon toimipisteenä eikä muutu erikoiskaupan suuntaan, Kostiainen toteaa.

52 prosenttia vastaajista piti erittäin tärkeänä ja 27 prosenttia piti melko tärkeänä, että apteekin omistaa proviisori, joka on terveydenhuollon ammattilainen. Myös kotimainen omistus sai ison 84 prosentin kannatuksen.

Kaiken kaikkiaan tulokset kertovat, että nykyisellä apteekkijärjestelmällä on vahva tuki suomalaisten keskuudessa.

apteekki kyltti

Apteekin tunnistaa vihreästä rististä.

Näin tutkittiin

Tutkimus toteutettiin Taloustutkimuksen internetpaneelissa 21.–27.1.2020, ja siihen vastasi 1 316 iältään 18–70-vuotiasta mannersuomalaista. Tutkimusotos painotettiin iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan vastaamaan 18–70-vuotiasta väestöä. Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali on enimmillään 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Lähes puolet käy apteekissa vähintään kerran kuukaudessa

Apteekkien määrää pitää riittävänä 80 prosenttia ja aukioloaikoja 69 prosenttia suomalaisista. Apteekkien aukioloajat ovat viime vuosina pidentyneet keskimäärin 58 viikkotuntiin, mikä näkyy myös tyytyväisyyden lisääntymisenä.

Melkein kaikki suomalaiset (98 %) käyvät apteekissa vähintään kerran vuodessa. Vähintään kerran kuukaudessa apteekissa käy lähes puolet (47 %) suomalaisista, naiset miehiä useammin. Valtaosa (94 %) katsoo, että apteekit vastaavat heidän odotuksiinsa kokonaisuudessaan erittäin tai melko hyvin.

Kolme neljästä (77 %) suomalaisesta asioi pääsääntöisesti yhdessä tai kahdessa apteekissa, ja apteekki valitaan tavallisimmin sijainnin ja aukioloaikojen perusteella. Vain joka kymmenes mainitsee kanta-asiakkuuden valintaperusteekseen.

Tutkimuksen mukaan suomalaisten tärkeimmät lääketiedon lähteet ovat apteekkien henkilökunta (70 % mainitsi), lääkepakkauksen pakkausseloste (66 %), lääkäri (59 %) ja internet (44 %).

Lähde: Suomalaisten apteekkiasiointi 2020 -seurantatutkimus

Apteekkilehti

Puolueetonta, asiallista ja luotettavaa tietoa terveydestä, lääkkeistä, lääkehoidoista ja hyvinvoinnista.