Skip to main content
Apteekki neuvoo muttei tyrkytä
Apteekki neuvoo muttei tyrkytä
Apteekki on monille lähin terveydenhuollon toimipiste, jonne voi matalalla kynnyksellä poiketa kysymään neuvoja.
Apteekki palvelee

Apteekki neuvoo muttei tyrkytä

Miksi lääkettä pitää käyttää? Milloin lääke otetaan? Mitä on vältettävä sen kanssa? Kysymyksiä riittää lääkehoidon aloituksessa. Kun apteekista saa selkeät ohjeet lääkitykseen, siihen sitoutuu paremmin.

Apteekki on paljon muutakin kuin paikka, jossa myydään lääkkeitä ja itsehoitotuotteita. Alan eettiset ohjeet velvoittavat farmaseutit ja proviisorit varmistamaan lääkkeitä toimittaessaan, että asiakas on selvillä hankkimiensa lääkkeiden oikeasta ja turvallisesta käytöstä.

Farmaseuttisen koulutuksen saaneet ovat terveydenhuollon ammattilaisia, jotka toimivat osaamisensa ja kokemuksensa tuoman asiantuntemuksen avulla asiakkaan parhaaksi. Heidän antamansa lääkeneuvonta on luotettavaa, tarkkaa, ymmärrettävää ja riippumatonta. Neuvontaa saa paitsi kivijalka-apteekissa nykyisin myös monien apteekkien sähköisisten palvelukanavien, kuten chatin, kautta.

Palvelutiskillä käy ihmisiä laidasta laitaan; jokainen kohtaaminen on omanlaisensa. Kaikkia asiakkaita kohdellaan vuorovaikutustilanteessa tasa-arvoisesti ja kuunnellaan herkällä korvalla. Joskus sairauksia ja lääkehoitoa koskevat keskustelut menevät syvälle asiakkaan yksityisiin asioihin, mutta mikään puhuttu asia ei kulje eteenpäin.

Turvallisen lääkehoidon varmistamisen lisäksi lääkeneuvonta edistää hoitomyöntyvyyttä ja sitouttaa asiakkaan toteuttamaan omaa lääkehoitoaan paremmin. Kun ymmärtää, miksi ja miten lääkettä pitää ottaa, sen tekeminen tuntuu mielekkäämmältä ja helpommalta.

Apteekki ei ohjaa ketään tarpeettomaan lääkkeiden tai muiden apteekkituotteiden tai -palvelujen ostoon ja käyttöön. Neuvonta perustuu etiikkaan ja terveydenhoitoon, mikä erottaa apteekit muista toimialoista. Terveydenhuollon osana ne perustavat toimintansa hoidollisiin tavoitteisiin myynnillisten tavoitteiden sijaan.

Neuvot säästävät terveydenhuollon resursseja

Apteekkien lääkeneuvonnasta hyötyy asiakkaiden lisäksi yhteiskunta, sillä se vähentää muun terveydenhuollon kuormitusta. Suomalainen tapaa terveydenhuollon ammattilaisen useimmin apteekissa – keskimäärin 60 miljoonaa kertaa vuodessa. Se on monille lähin terveydenhuollon toimipiste, ja sinne on matala kynnys poiketa kysymään neuvoa.

Kun asiakas saa oikean lääkkeen oikeaan aikaan ja käyttää sitä oikein, terveydenhuollon kokonaiskustannukset pienenevät ja asiakkaan vointi ja elämänlaatu paranevat. Apteekkariliiton mukaan lääkeneuvonta tuo miljardiluokan säästöt muualle terveydenhuoltoon joka vuosi.