Skip to main content
Apteekki kouluttaa osaajia monipuolisesti
Apteekki kouluttaa osaajia monipuolisesti
Lääkeneuvonta on tärkeä osa asiakastyötä. Apteekin työntekijöiden koulutustoiveita kuullaan herkällä korvalla, sillä terveydenhuollon työnantajina apteekeilla on velvollisuus pitää yllä ja edistää työntekijöidensä osaamista.
Apteekki palvelee

Apteekki kouluttaa osaajia monipuolisesti

Farmasian alan opiskelijat siirtävät saamansa teoriaopin käytännön työhön apteekkiharjoittelussa.

Asiakkaat tapaavat sadoissa suomalaisapteekeissa henkilöitä, joiden nimikyltissä lukee harjoittelija, oppilas tai farmasian opiskelija. He suorittavat farmaseutin ja proviisorin tutkintoihin kuuluvaa yhteensä kuuden kuukauden pituista palkallista harjoitteluaan.

Apteekit varaavat keskimäärin 40 tuntia opiskelijan opetukseen ja palautekeskusteluihin. Ne käyttävät vuosittain toteutuviin noin 600 harjoittelujaksoon siis noin 24 000 tuntia, mikä on huima panostus koulutukseen. 

Opetusapteekit toimivat yhteistyössä farmasiaa opettavien Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen sekä ruotsinkielistä koulutusta tarjoavan Åbo Akademin kanssa.

Harjoittelijat toimivat asiakastyössä lähes vakituisten työntekijöiden tapaan. He neuvovat asiakkaita itsehoitotuotteiden valinnassa ja toimittavat reseptejä mutta valvotusti. Apteekki nimeää jokaiselle vastuuhenkilön, ja muu henkilökunta tukee opiskelijoita käytännön työssä.

Kunkin apteekin palvelutarjonnan mukaan harjoittelijat tutustuvat esimerkiksi lääkkeiden annosjakeluun, verkkoapteekin asiakaspalveluun sekä yhteistyöhön muun terveydenhuollon, kotihoidon ja palvelutalojen kanssa.

Vastavuoroisesti opetusapteekin henkilökunta saa harjoittelijoilta tuoretta tietoa tieteen maailmasta. Positiivinen harjoittelukokemus vaikuttaa työnantajakuvaan, kun vastavalmistunut etsii työpaikkaa.

Apteekit tarjoavat harjoittelupaikkoja ja oppisopimuskoulutusta myös ammatillista tutkintoa suorittaville lääketeknikoille. Lisäksi apteekista löytyy usein yläkoululaisille TET-harjoittelupaikka työelämään tutustumiseen.

Työn ohessa jatkuvaa kouluttautumista

Terveydenhuollon työnantajina apteekeilla on velvollisuus pitää yllä ja edistää työntekijöidensä osaamista.

Jatkuva oppiminen työn ohessa koostuu erityyppisistä täydennyskoulutuksista, kuten Farmasian oppimiskeskuksen verkkokursseista ja webinaareista, tai pidempikestoisista farmasian erikoistumiskoulutuksista yliopistoissa. Jälkimmäisissä farmaseutit tai proviisorit syventävät osaamistaan esimerkiksi lääkitysturvallisuuden kehittämisessä tai lääkehoidon arvioinnissa.

Apteekit kuuntelevat työntekijöidensä koulutustoiveita liittyen heidän omiin kiinnostuksen kohteisiinsa. Monesta apteekista löytyy muun muassa kansansairauksiin, liikuntaan, haavanhoitoon tai lemmikkien hoitoon erityisesti perehtyneitä farmaseutteja.

Juttuun on haastateltu asiantuntijaproviisori Henna Kyllöstä Apteekkariliitosta