Skip to main content
Luke Howard luokitteli pilvet kolmeen pääkategorialuokkaan, jotka olivat cumulus, stratus ja cirrus. Nämä termit ovat käytössä nykyäänkin kuvaamassa erilaisia pilvityyppejä.
Historian havinaa

Apteekkari meteorologian isänä

Luke Howard syntyi vuonna 1772 varakkaaseen tinalevyvalmistajaperheeseen Lontoossa. Hän suoritti lukion Oxfordshiressa, ja oppi enemmän latinaa kuin pystyi elämänsä aikana unohtamaan, sillä heidän opettajallaan oli tapana ruoskia hitaasti oppivia oppilaita. Tieteiden ja matematiikan opinnot jäivät toispuoleiseksi, mikä tuntui aina häiritsevät Howardia.

Valmistuttuaan Howard pääsi apteekkiin seitsemän vuoden oppisopimuskoulutukseen, minkä jälkeen hän palasi Lontooseen perustaakseen oman apteekkinsa. Yritys ei kuitenkaan tuottanut tulosta, ja muutaman vuoden kuluttua Howard ryhtyi yhteistyöhön William Allenin kanssa. He perustivat farmaseuttisen yhtiön Allen & Howard, jonka laboratoriosta Howard vastasi. Yhteistyö loppui aikanaan, mutta kokemuksen kartuttua Howard perusti menestyvän laboratorion tuottaen kemikaaleja teollisuudelle sekä lääkkeitä apteekeille. Howardin pojat jatkoivat isänsä perheyrityksessä tämän jälkeen.

Mielenkiinto luonnon tutkimisessa

Vaikka Howard loi uransa farmasian ja kemian parissa, hän ei ikinä julkaissut yhtäkään artikkelia näiltä aloilta. Hän tuntui pitävän kemiaa enemmänkin taiteen muotona kuin oikeana tieteenä. Aikansa tapaan Howard perehtyi kunnioitettavimpiin tieteenaloihin kuten luonnon tutkimiseen. Hän osallistui vanhan bisneskumppaninsa Allenin kanssa Askesian Societyn, sen ajan lontoolaisten tieteellisten ajattelijoiden keskusteluklubin kokouksiin, säännöllisesti. Hän esitteli tutkimuksiaan siitepölyistä Linnean seuralle, joka on yhä nykyäänkin vanhin luonnonhistorian tutkimusseura.

Howard päätteli pilvistä ilmakehän säteiden ja sähköisyyden syitä.

Pilvien luokitusjärjestelmä yhä käytössä

Luke Howard omasi luonnollisen lahjakkuuden asioiden tarkasteluun. Hänen kerrotaan kirjoittaneen ystävälleen todellisen intohimonsa olevan meteorologian saralla. Howard käytti paljon aikaa pilvien tarkasteluun ja rakensi havaintojensa pohjalta pilvien luokittelujärjestelmän. Howardin pilvien luokittelu noudatti samanlaista kaavaa kuin Carl von Linnén hiljattain julkaisema eläinten taksonominen luokittelujärjestelmä. Howard jakoi pilvet kolmeen pääkategorialuokkaan. Luokat olivat cumulus, stratus ja cirrus, jotka latinan kielen mukaan kuvasivat pilvien perusmuotoja. Tämän lisäksi hän määritti pilvien välimuotoja kuten cirrocumulus.

Nuorena päntätty latinan kieli osoittautui siis hyödylliseksi. Muotojen lisäksi Howard ymmärsi niiden yhteyksiä ilmakehän vaihteluihin sekä päätteli ilmakehän sateiden ja sähköisyyden syitä. Havaintojaan hän julkaisi kirjassa The Climate of London sekä useissa tieteellisissä julkaisuissa. Useat Howardin havainnot sekä pilvien luokittelujärjestelmä ovat yhä nykyäänkin käytössä.