Skip to main content
Apteekissa toimii ”kaikki”
Apteekissa toimii ”kaikki”
Ajankohtaista

Apteekissa toimii ”kaikki”

Potilasjärjestöissä arvostetaan apteekissa saatavaa neuvontaa.

Suomen sosiaali ja terveys ry (SOSTE) kartoitti loka-marraskuussa potilas- ja kansanterveysjärjestöjen mietteitä apteekeista ja apteekkien palveluista. Kysely koostui pääosin avoimista kysymyksistä. Kyselyssä kysyttiin muun muassa ”mikä apteekkipalveluissa toimii hyvin”.

– Kun tein vastauksista sanakvantifioinnin, useimmiten toistui sana ”kaikki”, kertoo SOSTE:n erityisasiantuntija Mirjami Tran Minh.

Erityisen toimivina pidettiin apteekkien asiakaspalvelua ja neuvontaa sekä apteekkilaisten ammattitaitoa.

– Etenkin haitta- ja yhteisvaikutusten neuvonta koettiin hyväksi ja tärkeäksi. Ylipäätään farmaseuttisen henkilökunnan tietotaito sai kiitosta. Mainintoja saivat myös palveluiden nopeus, luotettavuus ja turvallisuus sekä saavutettavuus. Lähiapteekkia pidettiin tärkeänä.

Lisää terveyspalveluita apteekkiin

Apteekkeihin toivottiin lisää terveydenhuollon palveluita, kuten haavanhoitoa, verenpaineen mittausta ja rokotuksia. Kyselyssä kysyttiin myös verkkoapteekin käytöstä ja itsehoitolääkkeiden myynnistä. Vain 18 prosenttia vastanneista kertoi ostaneensa lääkkeitä suomalaisesta verkkoapteekista.

– Vastaajien mukaan apteekissa halutaan asioida kasvokkain. Moni sanoi, että apteekissa on mukava käydä. Lisäksi verkko-ostamisen toimitusajat koettiin sen verran pitkiksi, että ne eivät tuo lisäarvoa.

Itsehoitolääkkeiden osalta noin puolet vastaajista oli sitä mieltä, että myynnin tulisi säilyä apteekissa. Tätä perusteltiin sillä, että kaikissa lääkkeissä voi olla haittavaikutuksia, ja ilman neuvontaa väärinkäytön riskit kasvavat liian isoiksi.

Apteekit yksi tärkeimmistä lääketiedon lähteistä

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean selvitys apteekkien lääkeneuvonnasta julkaistiin syksyllä. Selvityksen mukaan apteekkien käyttäjät ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä apteekkien lääkeneuvontaan. Apteekit ovat väestön tärkeimpiä lääketiedon lähteitä.

Selvityksessä on tunnistettu myös neuvontaan liittyvät haasteet. Esimerkiksi Kela-korvausten läpikäynti ja hintaneuvonta vievät selvityksen mukaan usein runsaasti aikaa muulta neuvonnalta.

Selvityksen mukaan jatkossa onkin syytä pohtia erilaisia keinoja, joilla voitaisiin turvata riittävä aika lääkkeen oikeaan käyttöön liittyvälle lääkeneuvonnalle.