Skip to main content
Apteekin toiminta luo säästöjä yhteisiin menoihin
Apteekin toiminta luo säästöjä yhteisiin menoihin
Apteekki palvelee

Apteekin toiminta luo säästöjä yhteisiin menoihin

Apteekki on terveydenhuollon ammattilaisista koostuva asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on lääkelain hengen mukaisesti vastata tarkoituksenmukaisesta lääkehoidosta ja huolehtia asianmukaisesta lääkeneuvonnasta ja lääkkeiden saatavuudesta toimialueellaan. Apteekin farmaseutit ja proviisorit ovat korkeakoulutettuja lääkehoidon asiantuntijoita, joiden puheille pääsee helposti ja luontevasti. Heidän antamansa neuvonta on kuluttajalle maksutonta.

Suomen käytetyin terveyspalvelu

Tilastojen valossa voidaan todeta apteekin olevan Suomen käytetyin terveyspalvelu ja paikka, jossa suomalaiset yleisimmin kohtaavat terveydenhuollon ammattilaisen. Suomessa on yli 800 apteekkitoimipistettä ja lähes 9 000 lääkealan ammattilaista palvelemassa 60 miljoonaa asiakasta vuodessa. Apteekeissa annettu neuvonta säästää vuositasolla muualla terveydenhuollossa liki miljardi euroa. Apteekkien antama itsehoidon neuvonta myös vähentää turhia lääkärikäyntejä sekä säästää hoitohenkilökunnan resursseja.

Vakaviakin sairauksia on havaittu apteekin neuvontatilanteissa.

Jos itsehoito ei apteekin ammattilaisen mielestä riitä, ohjaa hän asiakkaan lääkärin vastaanotolle. Ei ole tavatonta, että vakaviakin sairauksia on havaittu apteekin neuvontatilanteissa ja sen myötä asiakas on saanut nopeasti tarvitsemansa lääkärin avun.

Apteekin antama neuvontatyö siis säästää paitsi yhteiskunnan varoja, myös resursseja. Tämän lisäksi apteekit tilittävät valtiolle pelkästään apteekkiveroa melkein 200 miljoonaa euroa vuodessa kaikkien muiden verojen lisäksi.

Terveydenhoito edellä

Apteekit ovat vuosi vuoden perään kärkisijoilla tutkittaessa palveluita, joihin suomalaiset luottavat ja mistä suomalaiset kokevat saavansa parasta palvelua. Miksi näin on, johtunee pitkälti varmasti siitä, että apteekki ei ole normaali kauppa, vaan ennen muuta terveydenhuollon yksikkö. Apteekin henkilökunta ei ole koulutettu myyjiksi, vaan heidät on koulutettu farmasian asiantuntijoiksi. Heidän tehtävänään on huolehtia siitä, että asiakkaat osaavat käyttää lääkkeitään oikein ja turvallisesti ja ovat motivoituneita lääkärin määräämiin lääkehoitoihin.

Lääkehoidon neuvonnan lisäksi itsehoidon neuvonta on apteekkien yksi merkittävimmistä tehtävistä. Myös tämä neuvontatyö tähtää asiakkaan hyvinvoinnin ja terveyden kohentamiseen, ei tuotteiden myyntiin.